© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > pragensie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Od Velkého tržiště k náměstí Jana Palacha

Názvosloví veřejných prostranství ve městech střední Evropy Documenta pragensia supplementa X.

Archiv hlavního města Prahy 2022

brožovaná399 str.
ISBN 9788086852973

obálka
290,-
261,-
SKLADEM

Obsah:

Úvodní slovo
Václav Ledvinka, Názvosloví veřejných prostranství
v Praze a význam jeho historiografického zkoumání

Jaroslav David - Tereza Klemensová - Jana Davidová
Glogarová, Urbanonyma pohledem onomastiky přelomu
20. a 21. století

Jan Hrdina - Kateřina Jíšová, Pražské rynky a náměstí
v pozdním středověku. Příspěvek k jejich dobové
a moderní terminologii

Juraj Šedivý, Vom Markcht zur Gasse. Pomenovanie ulíc
a námestí vo vybraných stredovekých mestách
stredného Podunajska na príklade Bratislavy

Ludmila Sulitková - Hana Jordánková, Prostor vnitřního
města a jeho předměstí na příkladu středověkého
a raně novověkého Brna (prameny a vývoj názvosloví)

Daniel Kovář, Orientace v prostoru středověkého
a raně novověkého města a jeho předměstí.
Příklad královských Českých Budějovic

Kateřina Fantová - Marie Malivánková Wasková, Od
Obcizny po Wilsonovu třídu. Plzeňská urbanonyma
na přechodu mezi středověkou a úřední toponymií

Marie Malivánková Wasková, Úterská urbanonyma:
od českých názvů k německým a zpět

Tomáš Baletka, Názvosloví veřejných prostranství
na příkladu severomoravských měst a městeček
v období "pozdního feudalismu" (do roku 1848)

Jiří Smrž, Jak pracovat s tzv. řemeslnickými ulicemi
v urbánním bádání? (Východiska, perspektivy
a stanovení obecných hypotéz)

Marek Lašťovka, Zamyšlení nad prameny k dějinám
pražského uličního názvosloví od počátků úředního
pojmenování až do dnešní doby

Barbora Lašťovková, Problematika duplicitních názvů
veřejných prostranství v Praze

Jiří Martínek, Cizinci na mapě Prahy aneb zahraniční
osobnosti a lokality v pražské urbanonymii

Martina Ptáčníková, O úředních i neúředních jménech
pražské městské krajiny

Thomas Krzenck, Augustusplatz - Blücherplatz -
Carl-Tauchnitz Straße. Vzestup Lipska mezi "světová
města" v dlouhém 19. století v zrcadle pojmenování
náměstí a ulic

Anna Laura Kolláth, Ostrava a Miskolc - uliční názvy
industriálních měst a jejich proměny po roce 1989