© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Zápisy práv do katastru nemovitostí

Wolters Kluwer 2022

vázaná744 str.
ISBN 9788075980281

obálka
1870,-
1683,-
1-2 ks

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených vkladových listin. V úvodních kapitolách je obsažen nezbytný teoretický výklad nemovitých věcí, potažmo předmětů evidence katastru nemovitostí. V závěrečných kapitolách nejsou opomenuty ani zápisy prováděné do katastru nemovitostí formou záznamu a formou poznámky. Obsáhlá je zejména kapitola věnovaná poznámkám spornosti.

Druhé vydání publikace je rozšířeno o kapitolu s názvem "Stručný úvod k obnově katastrálního operátu" s cílem postihnout především právní účinky prováděné obnovy katastrálního operátu, a to ve vazbě na možné typy rozporů (nesouladů), které mohou v konkrétních případech vznikat mezi faktickým průběhem hranic pozemku v terénu, evidenčním stavem zápisů (geometrickým a polohovým určením pozemku) a skutečným stavem právním. Oproti prvnímu vydání obsahuje publikace též některá formulační upřesnění či doplnění. Do textu byly doplněny též odkazy na některá nově publikovaná soudní rozhodnutí ve věcech týkajících se provádění zápisů do katastru nemovitostí, včetně případných komentářů k nim.

Ve druhém vydání byla též zohledněna novela katastrálního zákona, která s účinností od 1. 1. 2022 zakotvila zápis nového typu poznámky informující o vydání rozhodnutí o zřízení zástavního práva zdravotní pojišťovnou. Podrobnosti jsou obsaženy v kapitole o poznámkách souvisejících se zástavním právem a v kapitole o způsobech vzniku, změny a zániku zástavního práva.

Monografie je určena zejména zaměstnancům katastrálních pracovišť, ale též širší odborné veřejnosti, soudům a jiným orgánům veřejné moci, realitním kancelářím, bankám, exekutorům, insolvenčním správcům, advokátům, notářům a dalším praktikujícím právníkům či studentům vysokých škol s právním zaměřením.