© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Jindřich Waldes. Podnikatel, sběratel, mecenáš

Národní technické muzeum 2021

brožovaná75 str.
ISBN 9788070373590

obálka
190,-
171,-
1-2 ks

Jindřich Waldes (1876-1941) patřil bezesporu k významným osobnostem nejen hospodářského, ale i kulturního a společenského života v první polovině 20. století. Byl jedním ze zakladatelů firmy pro výrobu knoflíků a jiného galanterního zboží, která nesla jeho jméno. Její vznik je datován ještě do období Rakousko-uherské monarchie a funguje v provozu až do dnešních dnů.
Jindřich Waldes se vypracoval z řadového zaměstnance na majitele firmy, záhy se zařadil mezi podnikatelskou elitu a získal si proslulost i daleko za hranicemi své vlasti. Podílel se na budování obchodního impéria, které šířilo slávu československého průmyslu po celém světě a vydobylo si zejména díky inovacím pevnou pozici na mezinárodním trhu.
Své zisky z podnikatelské činnosti využíval Jindřich Waldes hojně k podpoře umění, sportu a vzdělávání. Známým se stalo jím založené, ve světě jediné existující muzeum knoflíků, nebo jeho rozsáhlá kolekce českého výtvarného umění a také podpora řady umělců, mezi nimiž nelze nezmínit jeho dlouholetého přítele, malíře Františka Kupku. Již méně však toho bylo do dnešní doby známo o jeho velké lásce ke sportu, která vyústila v založení vlastního sportovního klubu, ale také o úsilí o zlepšení odborného vzdělávání, které vyvrcholilo založením podnikové odborné školy.
Tak, jak dokázal Jindřich Waldes čelit výzvám a hospodářským krizím, politické události ovlivnit nemohl. Nástup nacismu v Německu, arizace a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava měl vliv nejen na jím založenou a spoluvlastněnou společnost, ale zejména pro něj osobně fatální dopad z důvodu jeho židovského původu.

Jindřich Waldes - businessman, collector, patron

Jindřich Waldes (1876-1941) undoubtedly belongs among important personalities not only in economic but also in cultural and social life of the country in the first half of the 20th century. He was one of the founders of the company that produced buttons and other haberdashery items, which carried his name. Its origin dates back to the period of the Austro-Hungarian monarchy and has been in operation to the present day. Jindřich Waldes rose from a rank-and-file employee to a business owner that soon established himself as one of the business elite and achieved renown far beyond the borders of his homeland. He was instrumental in the building of a business empire, which spread the fame of Czechoslovak industry around the world and gained a strong position on the international market, especially through embracing innovation.
Jindřich Waldes used his profits from business activities extensively to support the arts, sports and education. He became well-known for his founding of the world's only existing button museum and for his extensive collection of Czech fine art, which included his support for a number of artists, not to mention his longtime friend, the painter František Kupka. However, his great love of sport is less known, which led him to establish his own sports club, or his efforts to improve vocational education, which culminated in the establishment of his company's vocational school.
Although Jindřich Waldes was able to face challenges and economic crises, he could not influence the political events of his time. The advent of Nazism in Germany, the Aryanization and the creation of the Protectorate of Bohemia and Moravia had a fatal impact not only on the company he founded and co-owned, but on him personally as his Jewish origin led to his death.