© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Soudní lékařství

Karolinum 2022

vázaná480 str.
ISBN 9788024650135

obálka
550,-
468,-
SKLADEM

K dispozici také jako

E-KNIHA
Soudní lékařství a soudní toxikologie jsou obory, které se v České republice zařazují do zdravotnictví, ale mají vztah i k orgánům činným v trestním a civilním řízení. Prováděním pitev odhaluje příčiny smrti přirozené, a pokud se jedná o smrt násilnou, jeho poslání se přiklání ke kriminalistice, kde při vyšetřování trestných činů proti životu a zdraví objasňuje vznik a závažnost poruchy zdraví. Pokud je porucha zdraví trestným činem, při jednání před soudem podává soudu vysvětlení tak, aby mohl být vynesen rozsudek.
Kniha zahrnuje všechny oblasti, kterými se soudní lékařství zabývá. Objasňuje postavení oboru ve společnosti a uvádí právní předpisy, kterými je soudní lékařství a soudní toxikologie řízena. Podrobně jsou rozebírány jevy související se smrtí a s činností lékaře na místě nálezu zemřelé osoby. Je uvedena detailní struktura výstupu pitvy, tedy pitevního protokolu s pitevní diagnózou. Jsou popsány nejčastější příčiny náhlého úmrtí. Podrobně jsou probírány příčiny poruchy zdraví z příčin vnějších, které vedou k násilné smrti, nebo vzniku poranění s přežitím a hodnocení závažnosti poranění. Velký prostor je dán toxikologii, kde jsou uvedeny obecné poznatky z oboru a dále účinky jednotlivých skupin látek anorganických, léčiv a látek organických. Důležitá je část věnovaná novým psychotropním látkám. Kromě rostlinných toxinů je pojednáno i o toxinech živočišných a hub. Část medicinsko-právní se soustřeďuje na vztah lékaře k trestnímu a civilnímu řízení a na odpovědnost a povinnosti zdravotnických pracovníků. Zcela nově je začleněna kapitola o nemajetkové újmě na zdraví. V přehledu jsou uvedeny nejdůležitější laboratorní metody a postupy při identifikaci neznámých osob. V kapitole o forenzní genetice pojednává kniha o molekulárních přístupech v soudním lékařství.
Text je doprovázen četnými fotografiemi a popisem některých skutečných případů. Kniha je určena studentům lékařství jak v pregraduálním, tak i postgraduálním studiu, soudním lékařům, ale dobře poslouží i studentům práva, policejní akademie, policistům, právníkům, soudcům a v neposlední řadě i těm, kteří mají o obor zájem.