© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > časopisy  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Folia Historica Bohemica 35/2

Historický ústav AV ČR 2020

brožovaná324 str.
ISBN 9770231749009352

obálka
-10% 150,-
135,-
1-2 ks

OBSAH

I. STUDIE

Pavla S l a v í č k o v á
Sirotčí účty z prostředí královských měst. Příspěvek k dějinám
účetnictví v 16. a na počátku 17. století
Orphans' Accounts in Royal Towns. A Contribution to the History
of Accounting during the 16th Century and the Beginning of the
17th Century ...................................................................................... 169-184

Stanislav K a s í k - Soňa Č e r n o c k á - Petr K o p i č k a
Jan Caramuel z Lobkovic. Otázky interpretace jeho původu
Juan Caramuel y Lobkowicz. Issues Pertaining to Interpretations
of his Origin ......................................................................................... 85-242

Petra O u l í k o v á
Poznámka k hlavnímu oltáři v kostele Jména Ježíš v Telči
Notes on the High Altar in the Church of the Holy Name
of Jesus in Telč .................................................................................... 43-260

Markéta K r á l o v á
Slavnosti liturgického roku a jejich hudba na příkladu konventu
minoritů a klarisek v Českém Krumlově ve druhé čtvrtině
18. století
Festivities of the Liturgical Year and their Music Shown
on the Example of the Minorites and Clarissan Nuns
in Český Krumlov Monasteries during the Second Quarter
of the 18th Century .............................................................................. 61-282

II. MATERIÁLY A DOKUMENTY

Pavel B a n ď o u c h SJ
Giovanni Botero a jeho Relationi universali. Pohled
na náboženskou situaci v zemích Koruny české na konci
16. století
Giovanni Botero and His Relationi universali. Looking
at the Religious Situation in the Lands of the Bohemian Crown
at the End of the 16th Century ............................................................. 285-307

III. LITERATURA

Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ - Jarmila KAŠPÁRKOVÁ a kol.,
Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku II.
Biografický slovník, Praha - Olomouc 2018
Tomáš M a l ý .....................................................................................311-312

Rex REXHEUSER, Juden im öffentlichen Raum einer christlichen
Stadt. Posen im 16.-18. Jahrhundert, Deutsches Historisches
Institut Warschau, Quellen und Studien, Bd. 33, Wiesbaden
2017
Marie B u ň a t o v á ............................................................................313-315

Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ - Petra HNILICOVÁ (edd.), Telč
a jezuité. Řád a jeho mecenáši, Telč 2020
Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ - Jarmila HLAVÁČKOVÁ - Hedvika KUCHAŘOVÁ (edd.), Knihovna jezuitské koleje v Telči,
Praha 2020
Marek B r č á k ...................................................................................316-317

Renate ZEDINGER - Marlies RAFFLER - Harald HEPPNER
(edd.), Habsburger unterwegs. Vom barocken Pomp bis zur
smarten Businesstour, Graz 2017
Jiří H r b e k ........................................................................................317-322

Tomáš MALÝ, Obrazy a rituál. Římské korunovace divotvorných
Madon a koncept barokní kultury, Brno 2019
Michal Vo k u r k a ........................................................................... 322-324