© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Brain workouts in quantum mechanics

Matfyzpress 2021

brožovaná248 str.
ISBN 9788073784362

obálka
360,-
324,-
SKLADEM

Kniha představuje výpočetní praxi pro širokou škálu problémů z kvantové fyziky jedno- a mnohočásticových systémů. Text má charakter řešených příkladů, který se dotýkají řady témat jako jsou např. přibližné metody v kvantové mechanice, moment hybnosti nebo atomová struktura a několik pokročilejších příkladů motivovaných komplexnějšími fyzikálními systémy. Obsahuje i samostatnou část shrnující základní vlastnosti řešitelných kvantových systémů.

U řady příkladů je uvedeno několik variant řešení, návrhy na rozšíření příkladu nebo samostatná hlubší reflexe výsledků. Čtenářům jsou také představeny fyzikální důsledky provedených výpočtů, které jsou často doprovázeny obrázkem nebo grafem. Je to typická kniha na večer. Buď s ní usnete, nebo ráno zjistíte, že jste si v noci zapomněli jít lehnout. Kniha poskytuje širokou škálu odpovědí na otázky života částic, vesmíru a učitelů fyziky.The book presents computational practice for a wide range of problems from the quantum physics of single- and multi-particle systems. The text has the character of worked examples, which touch on a number of topics such as approximate methods in quantum mechanics, momentum or atomic structure and several more advanced examples motivated by more complex physical systems. It also contains a separate part summarizing the basic properties of solvable quantum systems.

For a number of examples, several variants of the solution are given, suggestions for extending the example or a separate deeper reflection of the results. Readers are also introduced to the physical consequences of the calculations performed, often accompanied by a picture or graph. It is a typical book for the evening. You will either fall asleep with it or find out in the morning that you forgot to go to bed at night. The book provides a wide range of answers to the life questions of particles, the universe, and physics teachers.