© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Temná zákoutí legislativního procesu:

příprava vládních návrhů zákonů v ČR

Nakladatelství Leges 2020

brožovaná347 str.
ISBN 9788075024138

obálka
550,-
495,-
1-2 ks

Publikace se zabývá problematikou procesu přípravy vládních návrhů zákonů v České republice, její výklad je zasazen jak do teoretického rámce tvořeného "nově" navrženou teorií zákonodárství v ČR, tak samozřejmě do prostředí dlouhodobé praxe. Důležitost tohoto procesu je dána především dominancí vlády v množině subjektů nadaných zákonodárnou iniciativou, tedy oprávněním připravovat a k projednání v Parlamentu předkládat návrhy zákonů. V tomto ohledu je o to více alarmující skutečnost, že tato problematika je u nás z hlediska teoretického i praktického (včetně právní regulace) ponechána spíše stranou zájmu. Předkládaná publikace se proto snaží tuto mezeru zaplnit, přičemž přináší zjištění, že zkoumaný proces trpí řadou zásadních (koncepčních, systémových) nedostatků, které v konečném důsledku ovlivňují kvalitu přijatých právních předpisů i zákonodárství obecně. V jejím závěru jsou proto (s inspirací v zahraničních právních úpravách či teoretických přístupech prezentovaných v rámci theory of legislation) formulovány některé návrhy řešení či prezentovány možné změny směrem k více systémovému a koncepčnímu nazírání na proces přípravy vládních návrhů zákonů, a to za účelem zvýšení obsahové (formální) kvality i efektivity legislativní produkce ze strany vlády.

Z recenzních posudků:

Teprve nyní vznikla referenční monografie pro předparlamentní fázi procesu vytváření zákonů, na níž bude možné stavět další výzkum a analýzy. Opřená je o výbornou znalost literatury domácí a v několika jazycích psané literatury zahraniční, relevantní judikatury, právní úpravy i vnitřních předpisů. Díky tomu vymezuje předmět oboru, strukturuje jej a zkoumá v české realitě. K tomu přidává osobní vhled a zkušenost někoho, kdo právo nevytváří, avšak aplikuje a možná též dotváří. Autor píše čtivě, bohatým jazykem; jen některá souvětí by nemusela být tak dlouhá. Píše sice s rozmyslem, avšak angažovaně - leckdy je patrné jeho rozhořčení nad tím, co vše u nás nejde, resp. jde nepříliš dobře.

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.

Kniha čtenáře velmi fundovaně seznamuje s oblastmi, které jsou v české (nejen) právnické literatuře neprávem opomíjeny, ačkoli velmi zásadně souvisejí s fungováním celé společnosti. Autor se zkoumané problematice věnuje v nejširších souvislostech, a to nejen v rovině teoretické, jejíž zpracování považuji za úctyhodné, ale i v rovině praktické. Monografie je jako celek způsobilá se právem zařadit mezi přední tuzemská díla, jež se problematikou normotvorby zabývají, je skutečně velmi zdařilým a v tuzemsku v podstatě ojedinělým dílem, které rozhodně lze všem, kteří se o problematiku normotvorby v co nejširších souvislostech zajímají, vřele doporučit.

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D