© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > pragensie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Pražský sborník historický XLVII

Archiv hlavního města Prahy 2019

vázaná678 str.
ISBN 9788086852881

obálka
390,-
351,-
1-2 ks

OBSAH
Studia et commentationes
Jiří Smrž, Správa Malé Strany v 16. a 17. století v rozšířených
pamětních zápisech o obnovách městských rad 11
Pavlína Gottsteinová, Nové Město pražské ve světle
vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1725 77
Helena Chalupová, Cesta ztracené pečeti tokem dějin -
pohnutý osud Jiříka Šverhamra 145
Roman Prahl, Od "Mahabharáty" po "Krčmu umělců".
K vývoji pražské bohémy v druhé polovině devadesátých
let 19. století 173
Jitka Ludvová, Rakouské tradice v českém divadelnictví.
Rakouští divadelníci v Praze v meziválečné době 193
Materialia
Petr Kreuz, Arbitrážní (ubrmanské) výroky městského soudu
Starého Města pražského a soudu spojených pražských
měst z doby jagellonské. Příspěvek k poznání mediace
a urovnávání sporů v pozdně středověké Praze 227
Tomáš Velička, Pásy jako oděvní doplněk v Praze
14. až 16. století v písemných pramenech 313
Marek Lašťovka - Barbora Lašťovková , Proměny
pražského uličního názvosloví v letech 1945-1990 379
Jan Bílek, Místa setkávání Čapkových pátečníků 393
Ex archivo metropolis Pragae
Václav Ledvinka, Praha v roce nula. Stav hlavního města
na konci komunistické éry a cesta k sametové revoluci 411
Recensiones librorum
Pragensia
Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz, (edd.) Kateřina
Kubínová a kol. (Tomáš Sekyrka) 431
Böhmische Bürgertestamente des 15. Jahrhunderts,
(Hrsg.) Thomas Krzenck (Kateřina Jíšová) 434
Mlada Holá, Studentské koleje pražské univerzity v pozdním
středověku a raném novověku. Dějiny - správa - úřední
písemnosti (do roku 1622) (Michal Svatoš) 437
Štěpán Vácha - Radka Heisslerová, Ve stínu Karla Škréty.
Pražští malíři v letech 1635-1680. Antonín Stevens,
Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht (Tomáš Sekyrka) 441
Milan Vojáček - Pavla Lutovská - Pavel Koblasa, Bachova
kartotéka. Databáze obyvatel pražské aglomerace
z let 1850-1914 (Jiří Pešek) 445
Pavel Kladiwa - Petr Kadlec - Dan Gawrecki - Andrea
Pokludová - Petr Popelka, Národnostní statistika
v českých zemích 1880-1930. Mechanismy, problémy
a důsledky národnostní klasifikace I-II (Jiří Pešek) 450
Urbana
Ladislav Baletka - Tomáš Baletka - Eva Čermáková - Zdeněk
Pomkla, Valašské Meziříčí. Historie, kultura, lidé
(Hana Gutová Vobrátilková) 457
Gerhard Ammerer - Christoph Brandhuber, Schwert
und Galgen. Geschichte der Todesstrafe in Salzburg
(Petr Kreuz) 462
Beat Fumasoli, Wirtschaftserfolg zwischen Zufall
und Innovativität. Oberdeutsche Städte und ihre
Exportwirtschaft im Vergleich (1350-1550)
(Martin Nodl) 468
Piotr Samól, Młode miasto Gdańsk (1380-1455) i jego
patrimonium (Martin Nodl) 471
Die Wiener Stadtbücher 1395-1430. Teil 5: 1418-1421,
(Hrsg.) Gerhard Jaritz - Christian Neschwara
(Hana Pátková) 476
Würzburger Ratsprotokolle 1454-1465. Bearbeitet von
Antonia Bieber unter Mitwirkung von Stefan Petersen
und Rainer Scharf, (Hrsg.) Franz Fuchs - Ulrich Wagner
(Martin Nodl) 479
Paweł A. Jeziorski, Proskrypcja i banicja w miastach
pruskich późnego średniowiecza (Martin Nodl) 481
Eva Jullien, Die Handwerker und Zünfte der Stadt
Luxemburg im Spätmittelalter (Jiří Smrž) 485
Vorderfflik Twistringhe unde Twydracht. Städtische
Konflikte im späten Mittelalter, (Hrsg.) Rudolf Holbach -
David Weiss (Martin Nodl) 490
Kriminalregister der Stadt Dresden. Band 2: 1556-1580.
Bearbeitet von Mandy Ettelt, (Hrsg.) Thomas Kübler -
Jörg Oberste (Petr Kreuz) 493
Karin Trieschnigg, Dr. Johannes Moeden, 1592-1663.
Heiratsschwindler - Bürgermeister - Hexenjäger.
Zur Karriere eines Juristen im 17. Jahrhundert
(Petr Kreuz) 495
Michael Prokosch, Das älteste Bürgerbuch der Stadt
Linz (1658-1707). Edition und Auswertung
(Ivana Ebelová) 499
Ferdinand Opll - Martin Scheutz, Die Transformation des
Wiener Stadtbildes um 1700. Die Vogelschau des
Bernhard Georg Andermüller von 1703 und der Stadtplan
des Michel Herstal de la Tache von 1695/97
(Jiří Hrbek) 503
Raimo Pullat, Świat rzeczy mieszkańca Tallinna
w dobie oświecenia (Olga Fejtová) 507
Geschichte der Stadt Leipzig. Band 3: Vom Wiener Kongress
bis zum Ersten Weltkrieg, (Hrsg.) Susanne Schötz
(Jakub Raška) 511
Migration und Innovation um 1900. Perspektiven auf das
Wien der Jahrhundertwende, (Hrsg.) Elisabeth Röhrlich
unter Mitarbeit von Agnes Meisinger (Nina Lohmann) 516
Martin Jemelka - Ondřej Ševeček, Tovární města Baťova
koncernu. Evropská kapitola globální expanze
(Ondřej Hojda) 523
Petr Koura, Swingaři a potápky v protektorátní noci. Česká
swingová mládež a její hořkej svět (Jiří Pešek) 530
Archeologica
Zdeněk Dragoun a kolektiv, Archeologický výzkum v Praze
v letech 2017-2018 539
Seznam vyobrazení 667
Seznam autorů 669
Contents 671
Inhalt 675