© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Vyšetřování a hodnocení potíží nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou

hlukem

Univerzita Pardubice 2021

brožovaná110 str.
ISBN 9788075603418

obálka
-10% 250,-
225,-
1-2 ks

Monografie je určena všeobecným sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům zabývajícím se problematikou poruch sluchu vzniklých na podkladně působení nadměrného hluku v pracovním prostředí. Jedná se o téma důležité zejména v dnešní době, kdy se převážná část obyvatel dožívá vyššího věku. Řada pracovníků, kteří pracovali v průběhu života v hluku, má ve vyšším věku poruchu sluchu a výrazné komunikační problémy. Těmto poruchám lze však předcházet a je třeba jim věnovat dostatečnou pozornost. V první části monografie jsou shrnuty poznatky a aktuální informace z oblasti vývoje poruch sluchu, jejich vyšetřování nebo prevence. Zásluhou ošetřovatelství a všeobecných sester se specializací v audiologii je poukazováno více na kvalitu života a na subjektivní spokojenost nedoslýchavých se sluchem. Stále více je brána v úvahu individualita nemocných, která vyplývá z jejich předchozích zkušeností, znalostí nebo z jejich zdravotního stavu. Přínosem ošetřovatelství ve zmíněné problematice může být zvýšení podílu hodnocení subjektivních problémů nedoslýchavých při vyšetřování sluchu. Druhá část monografie podrobně popisuje výzkum zaměřený na prevenci poruch sluchu z hluku a na individuální subjektivní hodnocení problémů se sluchem samotnými pracovníky z hlučného prostředí. V této části jsou uvedeny výsledky výzkumu v kontextu poznatků aktuální literatury. Uvedená monografie předkládá možnosti zlepšení prevence poruch sluchu z hluku a soubor praktických opatření pro pracovníky hlučných provozů, pro management těchto pracovišť a v neposlední řadě doporučení legislativní povahy pro orgány státní správy.