© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Na cestě k inkluzi: proměny pedagogických procesů ve vzdělávání

a jejich pojetí učiteli a zástupci vedení ZŠ

Pedagogická fakulta UK 2020

brožovaná188 str.
ISBN 9788076032064

obálka
247,-
222,-
SKLADEM

Kniha se věnuje tematice inkluze ve vzdělávání. Představuje informovanou a nepředpojatou sondu do procesu, který v odborné i laické veřejnosti začal silněji rezonovat s účinností novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.). Tzv. inkluze se ani u nás nezrodila ex nihilo v r. 2015 nebo 2016 a nekončí několika legislativními, organizačními, metodickými a finančními opatřeními. Jádrem dalších kroků na cestě k inkluzi je její akceptace. Na výzkumných datech pak dokumentuje, jak učitelé a zástupci vedení základních škol (ZŠ) vnímají a hodnotí opatření spojená s kurikulární a legislativní proměnou, především s ohledem na tzv. "inkluzivní" novelu školského zákona. Z výsledků kvantitativního výzkumu, který byl proveden u 1340 učitelů a 140 zástupců vedení ZŠ, mimo jiné vyplynulo, že legislativní i kurikulární změny směřující k inkluzi nepřinesly učitelům ZŠ zlepšení možností vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dále to, že učitelé ZŠ měli celkově spíše negativní postoj k inkluzivnímu vzdělávání. Ukázalo se však, že učitelé ZŠ pozitivně hodnotili spolupráci s asistenty pedagoga a také metodickou podporu poskytovanou vedením školy a pracovníky školského poradenského zařízení. Pokud učitelé absolvovali vzdělání se speciálně pedagogickou kvalifikací nebo pokud na ZŠ působil koordinátor inkluze, školní psycholog či speciální pedagog, měli zároveň pozitivnější postoje k inkluzi. V publikaci jsou výsledky výzkumu podrobněji diskutovány a jsou formulována doporučení, která mohou přispět k efektivnější implementaci opatření ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání žáků.