© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > EGYPTOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Addressing the Dynamics of Change in Ancient Egypt:

Complex Network Analysis

Český egyptologický ústav 2020

vázaná200 str.
ISBN 9788073089863

obálka
1620,-
1458,-
1-2 ks

The present volume seeks to indicate novel methods and approaches to analyzing and interpreting the agency of individual officials in different periods of ancient Egyptian history. Their activity and careers are observed using different methods of complex network analysis and put into a broader framework of more general trends operating the society at a given stage of its evolution. We are confident that this is one of the most promising and proven ways to gain deeper insights into day-to-day lives of the people of the past. The story of civilizations is above all a story of ideas and thoughts, and social/complex network analysis is one of the most efficient tools we can use. It enables us to view known data anew and assess them from new perspectives that significantly expand and deepen our knowledge of the past civilization.

In recent years, this research approach has evolved independently at several institutions exploring ancient Egypt. We were very pleased to host most of these scholars at a joint meeting and offer them an opportunity to present and communicate their individual approaches, methods, points of view and observations. The contributions in this volume, originally presented at a workshop in Prague in September 2018, cover selected periods of ancient Egypt (the Old Kingdom, the New Kingdom, the Greco-Roman Period). Cyber-Egyptology, a new area of research in Egyptology, appears to be a justified approach with its own methodology, philosophy and a vast potential to answer complex questions relating to this fascinating civilization and its diachronic dynamics. Moreover, this method of cyber-research can be applied universally across most archaeological and historical specializations.

Kniha představuje nové metody a přístupy k analýze a interpretaci chování jednotlivých úředníků v různých obdobích egyptských dějin. Jejich činnost a kariéra jsou nahlíženy pomocí rozličných metod analýzy sociálních/komplexních sítí a zasazeny do širšího rámce reflektujícího faktory, které ovlivňovaly proměnu společnosti. Příběh civilizace je především příběhem idejí a myšlenek a metody analýzy komplexních sítí jsou jedním z nejefektivnějších nástrojů pro hlubší vhled do každodenních životů lidí, jež žili v dobách minulých. Tyto metody umožňují znovu nahlížet již známá data a hodnotit je z nových úhlů, které významně rozvíjejí a prohlubují naše znalosti o starověkém Egyptě.
V posledních letech se tento vědecký přístup rozvíjí nezávisle v několika institucích zkoumajících starověký Egypt. Příspěvky v předkládané knize, které původně prezentovala většina těchto badatelů na mezinárodním setkání v Praze v roce 2018, pokrývají vybraná období starověkého Egypta (Stará říše, Nová říše a Řecko-římská doba). Kyber-egyptologie, nový badatelský směr v egyptologii, se ukázal jako slibný přístup, jenž má svou vlastní metodologii, filosofii a nesmírný potenciál zodpovědět složité otázky související s touto fascinující civilizací a jejím vývojem. Mimo to lze metodu "kyber"-výzkumu obecně uplatnit ve většině archeologických a historických specializacích.