© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Nové realismy

Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918-1945

Národní památkový ústav,ú.o.p. v Liberci 2020

vázaná490 str.
ISBN 9788087810354

obálka
1438,-
1294,-
1-2 ks

Kniha otevírá doposud nezpracované téma českého a slovenského dějepisu umění. Je výstupem více než tříleté spolupráce 13 badatelů a badatelek z České republiky, Slovenska a USA, editorsky ji připravil Ivo Habán. Zabývá se zmapováním, definováním a interpretací moderních realistických přístupů ve výtvarném umění a fotografii, které sleduje v obrysech multietnického prostoru někdejšího Československa dvacátých, třicátých a čtyřicátých let 20. století. V centru pozornosti leží zejména umělecké projevy korespondující s estetikou nové věcnosti. Rozšiřující mezioborové kapitoly jsou věnovány vybraným souvislostem filmu, literatury a hudby. Nad rámec časového vymezení jsou zařazeny přesahové studie zaměřené ke "starým realismům" 19. století a k současnosti.

Nové realismy jsou představeny jako svébytná alternativa ke klasické moderně i avantgardě. Ačkoli se většinová umělecká produkce v českých zemích a na Slovensku ve sledovaném období orientovala především na Francii, existoval zde i pozoruhodný proud nových realistických přístupů, které odpovídaly soudobému dění na evropské či americké scéně. Jejich nositeli byli často příslušníci etnických minorit, někteří z nich donedávna považovaní lineární modernistickou optikou spíše za outsidery.

Jednotlivé kapitoly sledují formálně a ideově příbuzná umělecká díla napříč zaběhnutým etnickým či skupinovým dělením a zasazují tuzemské moderní realistické projevy do širšího mezinárodního kontextu. Publikace proto obsahuje téměř 600 reprodukcí s řadou komparací a přináší také první překlady vybraných dobových textů z němčiny, italštiny a francouzštiny. Sofistikované realistické přístupy v někdejším československém prostoru jsou rozptýlené, nelze je nahlížet jako jeden konkrétní styl, jako jednoduše místně nebo časově vymezitelný proud. Přesto se s nimi setkáváme, existovaly, existují a představují jedinečné, místními podmínkami formované projevy, korespondující s alternativními, dobově aktuálními strategiemi k tvorbě uměleckého díla na mezinárodní scéně.

Kolektivní monografie je závěrečným výstupem projektu Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918-1945, podpořeného Grantovou agenturou České republiky (č. 17-06031S), řešeného v období 2017-2019 na pracovišti NPÚ, ÚOP v Liberci ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Technickou univerzitou v Liberci.

Obsah:

Ivo Habán / Jak číst nové realismy
Ivo Habán / Československo: nové realismy v éře avantgard
Zsófia Kiss-Szemán / Umelecké dianie na Slovensku v medzivojnovom období s osobitým zreteľom na menšinovú scénu
Helena Musilová / Amorfnost nové věcnosti ve fotografii
Bohunka Koklesová / Nové realizmy v slovenskej fotografii
Jana Migašová, Ivo Habán / Odvrácená strana idyly. Verismy v českých zemích a na Slovensku
Alena Pomajzlová / O věcech. Od metafyzické malby k realismu Skupiny 42
Milan Pech / Skupina 42. Realismus neviditelného
Ivo Habán / Prostomyslní reakcionáři, nebo sofistikovaní modernisté? Československá scéna a americký regionalismus
Keith Holz / Nepříliš věcné a nepříliš nové: zobrazení řemeslné výroby a práce v průmyslu v umění meziválečného Československa
Jiří Horníček / Mezi tvůrčím konceptem a nahodilostí. Stopy nové věcnosti v českém filmu na přelomu dvacátých a třicátých let
Barbora Svobodová / Po stopách nové věcnosti v literatuře
Lubomír Spurný / Česká hudební kultura a nová věcnost
Anna Habánová / Mezi krásou a pravdou. Staré realismy v českém výtvarném umění
Barbora Kundračíková / Parlament věcí. Piktoriální realismy ve 2. polovině 20. století

Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
Resümee