© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Svorník 4/2006. Poznávání a dokumentace historických staveb

Sborník příspěvků ze 4. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 31. 5.-3. 6. 2005 v Poděbradech

Unicornis 2006

brožovaná280 str.
ISBN 8086562077

obálka
334,-
301,-
1-2 ks

Obsah:


Petr Macek: Poznávání historických staveb | Die Erforschung historischer Bauwerke | 5 -10

Milena Hauserová: Poznávání historického stavebního díla v proměnách času. Postřehy o proměnlivosti scény poznávacího procesu a jejích důsledcích | Das Kennenlernen des historischen Bauwerks im Wandel der Zeit. Beobachtungen über die Veränderlichkeit der Szene des Erkennungsprozesses und ihre Folgen | 11 - 16

Vladislav Razím: Poznávání historických staveb, jeho význam a vztah k památkové péči | Das Erforschen historischer Bauwerke, seine Bedeutung und sein Verhältnis zur Denkmalpflege | 17 - 22

Jiří Varhaník: Pojem dokumentace v platných předpisech a památková péče | Der Begriff Dokumentation m den gültigen Verordnungen und die Denkmalspflege | 23-28

František Kašička: Počátky organizovaného SHP v bývalém SÚRPMO (Ohlédnutí za průzkumovou teorií a praxí po polovině 20. století) | Die Anfänge der organisierten bauhistorischen Untersuchungen im ehemaligen SÚRPMO (Staatl. Institut für Rekonstruktion von Denkmalen) | 29 - 34

Zuzana Syrová - Jiří Syrový: GIS pro SHP: Jednoúčelová počítačově zpracovaná dokumentace versus objektově orientovaný GIS | GIS für bauhistorische Untersuchungen. Die einem einzigen Zweck dienende computerbearbeitete Dokumentation versus objektorientiertes GIS | 35 - 44

Lumír Tejmar: O některých zkušenostech z provádění průzkumových prací a jejich dokumentováni v působnosti Bavorského zemského úřadu pro památkovou péči | - Zu etlichen Erfahrungen aus der Bauforschung und ihrer Dokumentierung im Wirkungsbereich děs Bayrischen Landesamtes für Denkmalpflege | 45 - 52

Eva Výletová: Průzkum a dokumentace ve vazbě na praktickou památkovou péči | Die Untersuchung und Dokumentation in Verbindung mit der praktischen Denkmalspflege | 53 - 62

Martin Ebel: Dokumentace staveb v minulosti - Die Dokumentation von Bauwerken in der Vergangenheit | 63 - 70

Vladislava Valchářová: Firemní grafika v procesu poznávání historických

průmyslových areálů | Die Firmengrafik im Prozess der Erkennung historischer Industriegebiete | 71 - 78

Michäl Rykl: Hloubkové SHP a dokumentace. Poznámky k praxi mezioborové disciplíny | Ausführliche bauhistorische Untersuchung und Dokumentation. Anmerkungen zur Praxis eines interdisziplinaren Spezialgebiets | 79 - 100

Hana Hanzlíková: Způsoby zachycení nálezové situace na několika památkových objektech | Art und Weise des Fixierens einer Fundsituation an einigen Beispielen von Denkmalsobjekten | 101-106

David Otáhal - Kateřina Kroulíková: Hlavní nádraží v Praze - dokumentace památky v předprojektové přípravě | Der Prager Hauptbahnhof - Dokumentation eines Denkmals in der Vorbereitungsphase des Projekts. | 107 - 114

Martin Šerák: Databáze "drobných" nálezů | Die Datenbank der "Kleinfunde" | 115 - 128

Petr Vorlík: Registr Výzkumného centra průmyslového dědictví | Das Register VCPD | 129 - 136

Małgorzata Chorowska: Metodologia badań średniowiecynego miasta na przykładzie Świdnicy. Kamienica, parcela, plan | Die Methodologie der Erforschung einer mittelalterlichen Stadt - Beispiel Świdnica. Bürgerhaus, Grundstück, Plan | 137 - 150

Artur Kwaśniewski: Metodologiczne znaczenie kontekstu historycznego w badaniach architektury rezydencjonalnej Doświadczenia z prac nad "Rezydencjami Ślaşka, Ziemi Klodzkiej i Łużyc" | Methodologische Bedeutung des historischen Kontextes in der Residenzbaukunstforschung Erfahrungen aus den Arbeiten über die "Residenzen Schlesiens, děs Glatzer Landes und derLausitz". | 151-162

Zdeněk Dragoun: Ke vztahu archeologických výzkumů a stavebněhistorických průzkumů | Zur Beziehung zwischen archäologischen Forschungen und baugeschichtlichen Untersuchungen. | 163-168

Jan Havrda - Michal Tryml: Několik poznámek k provádění stavebněhistorického průzkumu z pohledu archeologa (na příkladu výzkumu v Karmelitské ulici na Malé Straně v Praze) | Einige Anmerkungen zur Durchführung baugeschichtlicher Untersuchungen aus der Sicht des Archäologen (am Beispiel einer Untersuchung in der Strasse Karmelitská ul. auf der Prager Kleinseite). | 169 - 174

Ladislav Holík - Zdeněk Neústupný: Možnosti datování architektury pomocí archeologických metod - Möglichkeiten der Datierung von Architekturen mithilfe archäologischer Methoden | 175 - 180

Josef Kyncl - Tomáš Kyncl: Možnosti dendrochronologického určení původu dřeva | Die Möglichkeiten der dendrochronologischen Bestimmung děs Ursprungs von Holz. | 181 - 186

David Houbrechts: Apport de 1'approche archéologiqü du bâti dans la connaissance de 1'architecture civile: le cas du logis en pan-de-bois dans les villes du bassin de la Meuse moyenne (Belgique) | Archeologický stavebněhistorický a dendrochronologický výzkum hrázděných konstrukcí v Lutychu a okolí. | 187 - 194

František R. Václavík: Termovize jako nedestruktivní metoda stavebněhistorického průzkumu. Poznatky z termovizního snímání průčelí domů na Pemštýnském náměstí v Pardubicích | Thermografie als nicht destruktive Methode der bauhistorischen Untersuchung Erkenntnisse aus der thermografischen Aufnahme der Hausfassaden am Platz Pernštýnské náměstí in Pardubice. | 195 - 202

Jan Žižka: K možnostem využití výsledků plošného výzkumu hospodářských dvorů. | Zu den Nutzungsmöglichkeiten der Ergebnisse einer flächendeckenden Untersuchung von Wirtschaftshöfen. | 203 - 214

Alfréd Schubert: K dokumentaci mizejících součástí historických staveb

- über die Erfassung verlorengehender Bestandteile historischer Bauwerke. | 215 - 218

Jiří Slavík: Návrh názvosloví starších kovových dveří a kovových dveřních prvků | Entwurf einer Terminologie für ältere Metalltüren | 219 - 232

Jan Beránek: Zámek v Lochovicích. K problematice a výsledkům stavebněhistorického průzkumu | Das Schloss in Lochovice. Zur Problematik und den Ergebnissen der historischen Bauforschung | 233 - 250

Jan Veselý: Dokumentace roubeného domu čp. 31 v Amalíně u Křivoklátu v průběhu demolice | Dokumentation des Blockhauses KNr. 31 in Amalin bei Rakovník wáhrend der Abrissarbeiten | 251 - 260

Karel Kibic ml.: Dokumentace historických staveb na Kutnohorsku | Die Dokumentierung historischer Bauten im Bezirk Kutná Hora | 261 - 270

Jindřich Hodač: Měřická dokumentace zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově - průběh a výsledky projektu | Die Aufmassdokumentation des barocken Schlosstheaters in Český Krumlov (Böhmisch Krumau) - Ablaufund Resultate děs Projekts | 271 - 278

Seznam autorů. | 279