© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Národní památkový ústav 2020

vázaná824 str.
ISBN 9788087890318

obálka
2440,-
2196,-
1-2 ks

Kolektivní monografie se zabývá evropskou diplomacií v dlouhém časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století. Jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a vystupovali v roli zástupců panovníka či státu. V knize jsou zmíněny především ty osobnosti, jež po sobě zanechaly kromě významného otisku v politické historii také umělecké, architektonické, písemné či osobní památky související se jejich zahraničním působením. Publikace propojuje "portréty" předních diplomatů s "portréty" věcí, zdánlivě němých svědků jejich zahraničních aktivit. K pochopení šíře těchto souvislostí výrazně přispívá více než 800 obrazových příloh. Autoři jednotlivých kapitol, specialisté z Národního památkového ústavu i akademické obce, čtenářům předkládají široké spektrum mezioborových studií a rozkrývají tak netradiční perspektivu výzkumu evropské kulturní historie.
Obsah:

Úvodní slovo (Naděžda Goryczková)

Ve znamení Merkura (Petr Pavelec, Martin Gaži, Milena Hajná)

ŠLECHTA Z ČESKÝCH ZEMÍ A DIPLOMATICKÉ CESTY VE STŘEDOVĚKU (Robert Šimůnek, Dana Dvořáčková-Malá )

Hroznata Tepelský u papeže Celestina III. na počátku srpna 1197 (Petr Kubín)
Páni z Velhartic v evropské diplomacii 14. století (Vilém Knoll, Tomáš Karel)
Vyslanci z českých zemí u anglického krále Richarda II. v letech 1381-1382 a jednání o královské svatbě (Eliška Niederová, Milena Hajná)
Půta Švihovský z Rýzmberka - diplomat ve víru středoevropských sporů pozdního středověku (Jiří Jánský, Petr Pavelec)

ŠLECHTA ČESKÝCH ZEMÍ V DIPLOMACII HABSBURSKÉ MONARCHIE NA PRAHU RANÉHO NOVOVĚKU (Tomáš Černušák, Milena Hajná)

Pernštejnsko-lobkowiczká portrétní galerie a evropské diplomatické vztahy (Milena Hajná)
Kryštof mladší Popel z Lobkowicz a památky z návštěv perských diplomatických poselstev v Praze na počátku 17. století (Eva Lukášová)
Diplomacie posledních Rožmberků - úsilí o mír a toleranci (Jaroslav Pánek)

ŠLECHTA ČESKÝCH ZEMÍ V BAROKNÍ DIPLOMACII (Jiří Kubeš)

Dokonalý vyslanec podle Juana Antonia de Vera y Figueroa (Milena Hajná)
Rodiny císařských vyslanců v Madridu a španělský dvorský ceremoniál (Milena Hajná)
Dvě diplomatické mise Heřmana Černína z Chudenic a turecký stan (Milena Hajná)
Jan Antonín I. z Eggenbergu v roce 1638 - římská mise ve "zlatém voze" a co po ní zůstalo (Kateřina Cichrová)
Maxmilián z Trauttmansdorffu - císařský diplomat v soukolí třicetileté války (František Iša - Petr Pavelec)
"Chceš-li mír, připravuj se na válku" - vojevůdce Ottavio I. Piccolomini v roli mírotvorce (Petr Pavelec)
Portréty Ferdinanda Arnošta z Valdštejna, vyslance při mírových jednáních v Münsteru a Osnabrücku (Eva Lukášová)
Humprecht Jan Černín z Chudenic a jeho benátská ambasáda (Zdeněk Hojda)
Audience Humprechta Jana Černína z Chudenic u benátského dóžete v roce 1661 (Milena Hajná)
Jiří Adam II. z Martinic - konfliktní diplomat? (Zdeněk Hojda)
Jan Václav Gallas - vrcholně barokní diplomat na svém místě (Zdeněk Hojda)
Diplomacie řádu maltézských rytířů v 17. a 18. století (Milan M. Buben)
Diplomat uprostřed barokních alegorií - náhrobek Jana Václava Wratislava z Mitrowicz (Eva Lukášová)
Busta Dominika Ondřeje z Kounic - císařského ambasadora v Haagu (Michal Konečný)
Diplomacie jako zdroj rodové hrdosti - nástěnné malby na zámcích Rabštejn a Trpísty (Martin Mádl)

DIPLOMATICKÁ SLUŽBA V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ - KAUNITZOVA ÉRA (Ivo Cerman)

Cášský portrét Václava Antonína Kaunitze, diplomatického architekta osvícenské Evropy (Eva Lukášová)
Vysoká hra diplomatických misí starohraběte Antonína Karla Josefa ze Salm-Reifferscheidtu (Michal Konečný)
Slavnostní garderoba dle předrevoluční francouzské módy - obleky Jana Rudolfa Černína z Chudenic (Kateřina Cichrová)

ŠLECHTICKÁ DIPLOMACIE 19. STOLETÍ MEZI PANOVNÍKY A RODÍCÍM SE NACIONALISMEM (Zdeněk Bezecný)

Kynžvart kancléře Metternicha (Miroslav Šedivý)
Plesová róba Marie Pauliny ze Schwarzenbergu - éterický svědek velké tragédie (Kateřina Cichrová)
Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu a korunovace královny Viktorie (Kateřina Hlavničková)
Diplomat a architekt rakouské zahraniční politiky Felix ze Schwarzenbergu (Martin Slaba)
Námořní cesty Erwina Dubského z Třebomyslic v souvislostech diplomatických a poznávacích expedic z Rakouska na Dálný východ druhé poloviny 19. století (Kateřina Konečná, Petr Pavelec)
Císařský velvyslanec v Madridu Viktor Dubský z Třebomyslic, jako sběratel španělského umění (Pavel Štěpánek)
Hrdinský odkaz Zrinských ze Serynu ve šlechtických sbírkách (Lenka Vaňková)
Evžen Černín z Chudenic na korunovaci ruského cara Mikuláše II. (Roman Dáňa)
Nadějná, ale krátká diplomatická kariéra Karla Vavřince ze Schwarzenbergu (Kateřina Hlavničková)
František Ferdinand d'Este a královská svatba v Madridu roku 1906 (Milena Hajná)
Velkopřevoři řádu maltézských rytířů a jejich diplomatická činnost v 19. století (Milan M. Buben, Eva Lukášová)
Německý velvyslanec v Londýně Karl Max Lichnovský (Jiří Jung)
Mechtilde Lichnovská - první dáma německé ambasády v Londýně (Jiří Jung)
Leopold II. Berchtold - ministr na přání císaře (Lucie Pešlová, Veronika Syslová)
Johann Schönburg-Hartenstein, poslední rakousko-uherský ambasador u Apoštolského stolce (Roman Dáňa)
Heinrich Coudenhove-Kalergi v labyrintu diplomatických misí, duchovních cest a rodové paměti (Petr Pavelec)
Kuno Des Fours Walderode - diplomat za soumraku rakousko-uherské monarchie (Petr Pavelec)

ŠLECHTA VE SLUŽBÁCH ČESKOSLOVENSKÉ DIPLOMACIE ZA VLÁDY PREZIDENTŮ, VŮDCŮ I PROLETÁŘŮ (Zdeněk Hazdra)

Le génie du lieu et le corps diplomatique - pražské šlechtické paláce proměněné v ambasády (Ivan P. Muchka)
Maxmilián Ervín Lobkowicz - aristokrat velvyslancem republiky (Miroslav Popelář)
Richard Coudenhove-Kalergi - "velvyslanec" Panevropy osudovou volbou (Petr Pavelec)

Seznam literatury

Obrazové přílohy podléhající institucionálním licenčním podmínkám

Jmenný rejstřík

Summary