© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Sepulkrální památky okresu Přerov

Národní památkový ústav v Ostravě 2019

brožovaná256 str.
ISBN 9788088240136

obálka
425,-
383,-
1-2 ks

Cílem předložené publikace je uměnovědné zhodnocení sepulkrálních památek okresu Přerov na přelomu 19. a v průběhu 20. století. Úvodní část se zabývá společenskými změnami a jejich vlivem na vývoj sepulkrálních památek, stručným nástinem historie pohřbívání, prvními vizemi moderních hřbitovů a vývojem hřbitovů v Evropě ve vazbě na historií hřbitovů ve sledovaném území a problematikou s pietou vůči sepulkráliím a péčí o ně. Další část je věnována tematickým a formálním prvkům sepulkrálních objektů. Od převažujícího zastoupení ustálených křesťanských motivů, přes individuální projevy a autorské práce. Následují architektonické realizace a dílenské práce. Systematický terénní průzkum lokalit umožnil dokumentovat rozsah a kvalitu náhrobků. Prokazuje, že právě množství regionálních autorů a dílen přináší originální a specifickou tvorbu. Součástí publikace je představení sochařů a kamenosochařských dílen, které se nejčastěji v regionu vyskytují. Podařilo se dokumentovat práce autorů, jako Stanislav Sucharda, Franta Úprka, Josef Kubíček, architekt Josef Polášek nebo Bohuslav Fuchs. Vyprofilovali se zde regionální autoři, jež se náhrobní tvorbou zaobírali cíleně, jako Julius Pelikán nebo František Mádle. Dílenské práce ukazují dobovou řemeslnou zručnost kameníků a jistou originalitu. Také počátky strojní výroby zastoupenou především dílnou Polášek - Urban dokládají značnou míru vkusu. Stěžejní část publikace je věnována výběrovému soupisu náhrobků a hrobek. Soupis má jednotnou strukturu (lokace, autor, kamenické práce, datace, popis, údaje o zemřelém, památková ochrana, tam kde se podařilo dohledat autorské skici odkaz na instituci) a je pro co nejjednodušší orientaci uspořádán alfabeticky. Závěrečná kapitola upozorňuje na problém vyplývající z provedeného terénního průzkumu, a tím je špatný technický stav náhrobků a uměleckých děl, které jsou navíc ohroženy krádežemi. Obzvláště zranitelná jsou díla na opuštěných a rušených hrobech. Součástí publikace je seznam literatury a pramenů a návrh na prohlášení vybraných náhrobků za kulturní památky a odkaz na depozitární fondy institucí, kde se nacházejí autorské skici náhrobků. Výběrový soupis náhrobků a hrobek je doprovázen reprodukcemi.
Obsah:

Úvod
Tematické a formální prvky
Sochaři
Kameníci a kamenosochařství
Výběrový soupis náhrobků a hrobek
Závěr