© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > architektura  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Metodika stavebněhistorického průzkumu

Národní památkový ústav - knihkupectví 2015

brožovaná176 str.
ISBN dtto

obálka
225,-
203,-
1-2 ks

Stavebněhistorický průzkum je významným nástrojem nejen pro poznání architektonického dědictví v naší zemi, ale především pro praktickou rekonstrukci či úpravy objektů památkové hodnoty a historických staveb. Metodika definuje SHP, stanovuje postup při jeho provádění a podobu výsledného elaborátu SHP.
Příručka je určena pro všechny zpracovatele stavebněhistorických průzkumů, pracovníky státní správy i samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni odborné i výkonné), pro projektanty, restaurátory a investory i vlastníky nemovitých kulturních památek, dále pro pedagogy a studenty v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví, a rovněž pro širší odbornou veřejnost.
Obsah:

PŘEDMLUVA (Jan Beránek - Petr Macek)

I. ÚVOD (Jan Beránek - Petr Macek)
I.1 Definice stavebněhistorického průzkumu (SHP)
I.2 Východiska SHP
I.3 Zpracovatel SHP
I.4 Tři fáze SHP a jejich pozice ve struktuře památkové péče
I.5 Centrální evidence a uložení elaborátů SHP
II. PROVÁDĚNÍ SHP (Jan Beránek - Petr Macek)
II.1 Úvod
II.2 Možnosti a limity provádění SHP
II.3 Historický/archivní průzkum
II.3.1 Úvod
II.3.2 Úkol zpracovatele archivního průzkumu
II.3.3 Nároky kladené na zpracovatele archivního průzkumu
II.3.4 Postup při archivním průzkumu
II.4 Terénní průzkum
II.4.1 Úvod
II.4.2 Úkol zpracovatele terénního průzkumu
II.4.3 Nároky kladené na zpracovatele terénního průzkumu
II.4.4 Přípravná fáze terénního průzkumu
II.4.4.1 Základní identifikační údaje
II.4.4.2 Orientace v základní literatuře a dohledání předchozích elaborátů SHP
II.4.4.3 Základní prohlídka zkoumaného objektu
II.4.4.4 Zaměření zkoumaného objektu
II.4.5 Popis zkoumaného objektu
II.4.5.1 Obecné zásady
II.4.5.2 Postup při popisu
II.5 Dokumentace objektu a další průzkumy
II.5.1 Způsoby dokumentace objektu
II.5.2 Doplňující průzkumy
II.6 Navazující fáze SHP
II.6.1 Druhá fáze - průzkum před a během stavebních prací
II.6.1.1 Fáze II.a - doplňkové průzkumy a výzkumy před přípravou projektu (restaurátorský průzkum, archeologický výzkum, stavebně -technický průzkum)
II.6.1.2 Fáze II.b - průzkumy a výzkumy prováděné v průběhu stavebních prací (operativní průzkum a dokumentace, archeologický výzkum, restaurátorský průzkum)
II.6.2 Třetí fáze SHP - závěrečné vyhodnocení
III. STRUKTURA A ZPRACOVÁNÍ ELABORÁTU SHP (Jan Beránek - Petr Macek)
III.1 Úvod
III.2 Struktura elaborátu
III.3 Obsah a zpracování jednotlivých kapitol
III.3.1 Titulní list s identifikačními údaji
III.3.2 Kapitola I. - Úvod
III.3.3 Kapitola II. - Anotace
III.3.4 Kapitola III. - Historický/archivní průzkum
III.3.4.1 Historický/archivní průzkum
III.3.4.2 Seznam pramenů a literatury
III.3.4.3 Seznam historických map a plánů
III.3.4.4 Seznam ikonografie
III.3.5 Kapitola IV. - Popis
III.3.5.1 Urbanistická situace (objekt ve vztahu k okolí)
III.3.5.2 Základní charakteristika objektu
III.3.5.3 Exteriér
III.3.5.4 Interiér
III.3.5.5 Charakteristika jiných objektů
III.3.6 Kapitola V. - Doplňující průzkumy
III.3.7 Kapitola VI. - Stavební historie
III.3.8 Kapitola VII. - Hodnocení objektu
III.3.9 Kapitola VIII. - Náměty pro potřeby památkové péče
III.3.9.1 Hodnotné prvky a detaily
III.3.9.2 Závady
III.3.9.3 Náměty pro péči o objekt
III.3.10 Kapitola IX - Náměty na další průzkumy
III.3.11 Kapitola X - Historická dokumentace
III.3.11.1 Historické mapy a plány
III.3.11.2 Ikonografie
III.3.12 Kapitola XI - Dokumentace současného stavu
III.3.12.1 Fotodokumentace současného stavu
III.3.12.2 Zaměření současného stavu
III.3.12.3 Další grafická a obrazová dokumentace
III.3.13 Kapitola XII - Grafické vyhodnocení průzkumu
III.3.13.1 Vyhodnocení stavebního vývoje
III.3.13.2 Památkové hodnocení
III.3.13.3 Doplňující informace (zejména situování snímků, významné nálezové situace, např. spáry, návrhy na doplňující průzkumy, specifická poškození aj.)
IV. PŘÍLOHY
IV.1 Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích (Jana Pařízková Čevonová)
EXKURZ: Dobroslav Líbal - metodika stavebněhistorického průzkumu SÚRPMO v roce 1985
IV.2 Zdroje archivního průzkumu (Pavel Zahradník)
IV.2.1 Obecné zdroje (bez rozlišení druhů staveb)
IV.2.2 Zdroje k nejdůležitějším druhům staveb
IV.2.2.1 Hrady, zámky, tvrze a další vrchnostenské objekty (vrchnostenské dvory s příslušnými budovami, pivovary a další hospodářské stavby, obytné budovy vrchnostenských úředníků, zámecké parky atd.)
IV.2.2.2 Církevní budovy (kláštery, kostely a biskupské, kapitulní či řádové budovy)
IV.2.2.3 Městské domy, městská opevnění a další městské budovy
IV.2.2.4 Poddanské stavby (selské statky, chalupy)