© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Современная дидактика русского языка как второго иностранного. Языковые средства

Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo. Jazykovye sredstva

Karolinum 2019

brožovaná120 str.
ISBN 9788024642772

obálka
190,-
162,-
SKLADEM

K dispozici také jako

E-KNIHA
Monografie charakterizuje současný stav výuky ruského jazyka jako dalšího cizího jazyka v českém jazykovém prostředí. Kapitoly první části knihy jsou věnovány popisu různých hledisek výuky ruského jazyka v kontextu požadavků kladených kurikulárními dokumenty České republiky. Druhá část monografie přináší odborné zdůvodnění způsobů práce s jazykovými prostředky ruského jazyka (slovní zásobou, fonetikou, gramatikou, grafikou a pravopisem) v prostředí českých základních a středních škol.

В настоящей монографии, являющейся первой частью трехтомного комплекса, представлено современное состояние обучения русскому языку как второму иностранному в чешской языковой среде. Главы первой части книги посвящены описанию разных аспектов обучения русскому языку в контексте требований, указанных в куррикулумных документах Чешской Республики. Вторая часть монографии дает научное обоснование работы над языковыми средствами – лексикой, фонетикой, грамматикой, графикой и орфографией русского языка в чешской начальной девятилетней школе и в средней школе.