© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PEDAGOGIKA  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Vztahy a nástrahy ve školní třídě

RAABE nakladatelství 2018

brožovaná110 str.
ISBN 9788074963919

obálka
399,-
359,-
1-2 ks

Začlenění a akceptace žáků s SVP v rámci školní třídy s sebou může přinášet různá, často těžko předvídatelná úskalí. Úspěšné začlenění těchto žáků je pravděpodobnější, pokud učitel při výchovně-vzdělávacím procesu nepodceňuje práci se skupinou, její dynamikou a vztahovou rovinou. Této problematice je věnována i naše publikace, která se věnuje třídě jako sociální skupině s akcentem na začlenění žáků s SVP, žáků se sociálním či kulturním znevýhodněním a s tím souvisejícím problémem prevence rasismu a xenofobie.
Obsah:
1. Vztahy ve třídě s akcentem na děti s SVP

Předkládaný text se zaměřuje na základní teze tzv. společného vzdělávání v kontextu školní třídy. Pokouší se představit zákonitosti třídy jako sociální skupiny. Obě tyto problematiky souvisí s vnímáním heterogenity, pokud nedojde k jejich propojení, stává se obtížným i začlenění žáka s potřebou podpůrných opatření do školního kolektivu. Sociální klima třídy netvoří pouze žák se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i děti intaktní. Důležitým spolutvůrcem klimatu je učitel ve spolupráci s asistentem pedagoga, jejichž postoje a přístup mohou k začlenění takového žáka přispívat.
2. Žák se sociálním nebo kulturním znevýhodněním ve školní třídě

Příspěvek se snaží nahlédnout na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nezdravotního charakteru - těch, u nichž do vzdělávání vstupuje sociální nebo kulturní znevýhodnění, odlišné životní a jiné kulturní podmínky. Přináší základní orientaci v problematice i typy pro vlastní práci.
3. Prevence rasismu a xenofobie

Příspěvek se snaží uchopit téma prevence rasismu a xenofobie. Jedná se o potřebnou, ale citlivou problematiku, často související s otevíráním argumentačního a konfrontačního prostoru. Text hledá oporu v kurikulárních dokumentech, zákonech i metodických pokynech. Snaží se odhalit teoretickou základnu, jejíž znalost je nutná pro preventivní práci, a přináší i tipy na techniky, které toto téma pojímají interaktivně.