© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie / architektura / památkový

potenciál

Národní památkový ústav 2017

brožovaná256 str.
ISBN 9788087967140

obálka
725,-
653,-
1-2 ks

Pilotní svazek nové ediční řady odborných monografií se zabývá historií, architekturou, uměním, konstrukčním utvářením, materiály a dalšími aspekty řešení výpravní budovy železniční stanice Ostrava-Vítkovice, jedné z důležitých součástí ostravského železničního uzlu. Tato stavba z let 1964 až 1967, vyprojektovaná architektem Josefem Dandou, představovala ve své době jedno z nejmodernějších nádraží v Československu.

První blok knihy se věnuje architektuře po roce 1945 ve vztahu k železnici a výstavbě polanecké spojky. Právě na této trati vznikla výše zmíněná stanice, jejíž výpravní budovou se podrobně zabývá druhá část knihy, zaměřená na architekturu, uměleckou výzdobu, otázky památkové péče i kontext díla architekta Josefa Dandy. Třetí blok je výsledkem studia materiálového a konstrukčního utváření výpravní budovy, včetně příkladů nového využití drážních staveb. Tým vědců z Vysokého učení technického v Brně analyzoval železobetonovou konstrukci budovy. Ocelovou konstrukcí se zabývá kapitola, zpracovaná odborníky z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Třetí kapitola, napsaná pracovníky Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, se podrobněji věnuje možnostem modelování budovy technologií BIM a uplatnění těchto postupů v památkové péči. Čtvrtá kapitola, opět z prostředí ČVUT, představuje realizované konverze a revitalizace nádražních ploch a objektů. Závěrečný blok obsahuje rozhovor s bývalým přednostou stanice Vladimírem Kutým o provozu železniční stanice a dále rozhovor s malířem a sklářem Vladimírem Kopeckým o výzdobě vítkovického nádraží a procesu vzniku výtvarných děl.

Kniha má svým zaměřením přispět k památkové ochraně zmíněné výpravní budovy, v obecnější rovině poukazuje na památkový potenciál architektury 2. poloviny 20. století. Texty doprovázejí kromě archivních dokumentů i snímky současného stavu budovy od fotografa Romana Poláška.
Publikace je dílčím výstupem projektu "Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR" v rámci programu NAKI II.
Obsah:

Úvod generální ředitelky národního památkového ústavu a autorky projektu

Úvod editora

I. Železnice, architektura po roce 1945 a výstavba polanecké spojky

I.1 Železnice a architektura po roce 1945 (Martin Strakoš)
I.2 Přestavba Ostravska a nová železniční nádraží (Martin Strakoš)
I.3 Výstavba polanecké spojky (Martin Strakoš)

II. Železniční nádraží Ostrava-Vítkovice: architektura, umělecká výzdoba, tvorba Josefa Dandy a problematika památkové péče

II.1 Tvorba architekta Josefa Dandy a architektura železničních staveb (Martin Strakoš)
II.2 Výpravní budova železničního nádraží Ostrava-Vítkovice: architektura (Martin Strakoš)
II.3 Výpravní budova železničního nádraží Ostrava-Vítkovice: umělecká výzdoba a srovnatelné příklady (Martin Strakoš)
II.4 Železniční nádraží Ostrava-Vítkovice: problematika památkové péče (Martin Strakoš)

III. Konstrukce výpravní budovy železničního nádraží ostrava-vítkovice, aspekty revitalizace a konverze drážních staveb

III.1 Ověření stavu železobetonových nosných konstrukcí a vlastnosti betonů (Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Ámos Dufka, Zbyněk Keršner, Hana Šimonová, Pavla Rovnaníková)
III.2 Ocelová konstrukce nové haly výpravní budovy železničního nádraží Ostrava-Vítkovice (Tomáš Rotter, Tomáš Šenberger, Petr Urlich)
III.3 Modelování budovy nádraží Ostrava-Vítkovice z hlediska progresivních přístupů v oblasti stavebních průzkumů v památkové péči (Hana Hasníková, Jiří Kunecký)
III.4 Revitalizace nádražních ploch a objektů s přihlédnutím k architektuře železničního nádraží Ostrava-Vítkovice (Anna Marie Černá, Jiří Kugl)

IV. Dokumenty

IV.1 Rozhovor s Vladimírem Kutým, prvním a zároveň posledním přednostou stanice Ostrava-Vítkovice (Petr Přendík)
IV.2 Rozhovor se sklářským výtvarníkem Vladimírem Kopeckým, autorem skleněné plastiky na nádraží Ostrava-Vítkovice (Lenka Popelová)

V. Chronologie, prameny a literatura

V.1 Chronologický přehled historie objektu
V.2 Prameny a literatura

Resumé

Seznam autorů publikace