© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > AKCE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Aplikovaná psychologie

Vybraná témata

Grada publishing spol. s r. o. 2017

brožovaná235 str.
ISBN 9788027101870

obálka
149,-
134,-
1-2 ks

Vztah aplikované psychologie a psychologie jako takové lze připodobnit ke vztahu mezi užitým uměním a uměním obecně. Monografie mapuje uplatňování teoretických psychologických poznatků při praktické činnosti, například v oblasti sociálně psychologického výcviku nebo ve zcela nových oborech lidské činnosti včetně IT, inovací a tvůrčího myšlení.

Autoři, vysokoškolští pedagogové, se zaměřují především na oblast psychologických disciplín, personalistiky, marketingu, zdravotnictví, školství a dalších. Aplikovaná sociální psychologie má vedle svého praktického významu velký přesah do výchozích teoretických disciplín, kterým umožňuje zpětnou vazbu. Podílí se tak díky své různorodosti a multidisciplinaritě na utváření soudobých paradigmat. Přínosem aplikované sociální psychologie je flexibilita a rychlost, se kterou je možné aplikovat obecné poznatky na nové situace a okolnosti, s nimiž je nutné se vypořádávat v 21. století. Publikace se věnuje mnoha aktuálním problémům, například:


krize, stres a jeho zvládání, lidské zdraví, lékařská psychologie a etika
pracovní výkon a jeho hodnocení, problematika volby povolání a výběru zaměstnanců, psychologie práce a organizace, psychologie trhu
sociálně psychologický výcvik a jeho výzvy pro 21. století
systemická psychologie, terapie, systemické poradenství a management Z obsahu knihy Aplikovaná psychologie
Předmluva

Úvod

1. Informační technologie a psychologické aspekty teleworkingu (Pavel Sládek)
1.1 Způsob práce na dálku
Kombinace kanceláře a domova
Satelitní kancelář
Telecentra (lokální centra)
Homeworking
Mobilní teleworking
Telecottages
Elektronická domácí kancelář
"Vybavené" centrum
Satelitní centrum
Soukromé podnikatelské centrum
Flexibilní pracovní vybavení
1.2 Jiné dělení organizací
Organizace zaměřená na podnikatelské vztahy
Organizace zaměřená na lidské zdroje
1.3 Vhodné a nevhodné profese pro práci na dálku
1.4 Příklady profesí vhodných pro práci na dálku
1.5 Krautův internetový paradox a problém s komunikací
1.6 Teleworking a globalizace
Nové trhy, potenciální služby
1.7 Teleworking a konkurenceschopnost
Literatura

2. Bariéry uplatnění výhod kolektivního rozhodování při tvorbě podstatných inovací (Zbyněk Pitra)
2.1 Inovační aktivity organizace
2.2 Silné stránky a slabiny kolektivního rozhodování
2.3 Management kreativních diskusí
2.4 Role manažera kreativního týmu
2.5 Podmínky úspěchu multidisciplinárních kreativních týmů
Literatura

3. Využití psychologie v řídící práci (Jiří Stýblo)
Psychologie a její obory
Vědy o řízení (managementu)
3.1 Osobnost leadera a sebepoznání
Osobnost a její charakteristika
Sebepoznání
Osobní management
3.2 Psychologické aspekty stylu řídící práce
Transformační leadership - etapa nového vedení
Motivační a inspirační leadership
3.3 Týmový a komunikační leadership
Leadership týmů
Leadership inovací a talentů
Komunikační leadership
Literatura

4. Sociálně psychologický výcvik a jeho výzvy pro 21. století (Soňa Hermochová, Jana Vaňková)
4.1 Historické pozadí sociálně psychologického výcviku
4.2 Cíle a možnosti sociálně psychologického výcviku
4.3 Rozvoj sociální kompetence člověka jako specifický cíl sociálně psychologického výcviku
4.4 Meze sociálně psychologického výcviku
4.5 Diskuse o sociálně psychologickém výcviku
4.6 Historie sociálně psychologického výcviku u nás a odvětví jeho aplikace a využití
4.7 Intervence
4.8 Koncepce psychosociální intervence
4.9 Kontrola versus pomoc
4.10 Aktivita versus pasivita
4.11 Vlastní ozdravné síly, či profesionální pomoc?
4.12 Diskuse o intervenci
Literatura

5. Biopsychosociální aspekty nemocných s diagnózou jaterní cirhózy (Jan Lepeška)
5.1 Charakteristika nemoci
Jaterní cirhóza a selhání
Možnosti léčby
5.2 Jedinec a nemoc
Limity a přístupy léčby
Změna role v životě
5.3 Společnost a nemoc
Indikace transplantace jater a nástin možných fyzických a sociálních rizik
Nemoc a kulturní vědomí
Literatura

6. Radikální konstruktivismus - podněty pro aplikovanou psychologii (Jiří Kučírek)
Literatura

Rejstřík