© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech

1848-1928

Ostravská univerzita 2017

vázaná303 str.
ISBN 9788074649172

obálka
433,-
390,-
1-2 ks

Lichnovští z Voštic patří k nejvýznamnějším aristokratickým rodinám Slezska, neboť svými bohatými kulturními aktivitami, společenskými kontakty a vazbami na evropská kosmopolitní centra nemají v regionu takřka obdoby. Patřili k hostům předních vídeňských i berlínských společenských salonů, udržovali kontakty se špičkami rakouské a německé politiky, vědy a kultury.

Společný jim byl zájem o historii, umění a architekturu a pravidlem se stala rovněž podpora mladých umělců. Ti jako vítaní hosté přijížděli na slezské zámky do Hradce nad Moravicí č i Chuchelné a svými pobyty zajistili rodu proslulost nad rámec regionu. Aura štědrých mecenášů a sběratelů umění vydobyla rodu mimořádné postavení mezi ostatní aristokracií rakouského i přilehlé části pruského Slezska.

Rozsah publikace je vymezen roky 1848 a 1928 a věnuje se dvěma významným generacím rodu. Rok 1848 se stal výchozím bodem nejen s ohledem na jeho význam historický (nástup občanské společnosti), ale i symbolický (zabití knížete Felixe Lichnovského ve Frankfurtu nad Mohanem). Felixů v nástupce, jeho mladší bratr Karl Maria, byl mužem plně prodchnutým duchem historismu a pruského nacionalismu, zatímco jeho syn Karl Max se jako liberál otevíral modernizačním proudů m v umění, architektuře, filosofii č i náboženství. Jeho smrt v roce 1928 tak zcela logicky tvoří druhý mezník vytyčeného období.


Lichnowsky of Woschütz were the most significant aristocracy in Silesia. Due to their rich cultural activities, contacts with leading intellectuals and social societies in cosmopolitan centres they have almost no comparison within the Silesian region. The family belonged to a group of guests in prominent Viennese and Berlin social salons. They maintained contacts with the Austrian and German political, scientific and cultural elite. Together they shared an interest in history, art and architecture. Patronising young artists was also part of their custom. These artists were often welcomed as guests in their Silesian stately homes in Hradec nad Moravici and Chuchelna, thus ensuring the dynasty fame beyond the region. The " aura" of generous patrons and art collectors attained them an exceptional position amongst aristocracies in Austria and neighbouring parts of Prussian Province Silesia. The publication is defined by the years 1848-1928 and is dedicated to two important dynasty generations. The year 1848 became the starting point, not only for its historical importance (formation of the social society), but also symbolically (killing of P rince Felix Lichnowsky in Frankfurt am Main). Felix' s successor, younger brother Karl Maria, was an enthusiast of Historicism and a Prussian nationalist, while his son Karl Max was a liberally thinking man opened to progressive modern art, architecture, philosophy and religion. His death in 1928 forms the logical end of the described period.