© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Problém jáství

Ostravská univerzita 2016

brožovaná142 str.
ISBN 9788074648281

obálka
-10% 193,-
174,-
1-2 ks

Monografie se pokouší vymezit, co je to jáství a zda něco takového existuje. Zvažuje několik alternativních koncepcí jáství a argumentuje pro možnost, že jáství je "primitivním jástvím", tedy psychofyzickým organismem, živou lidskou bytostí. Kniha diskutuje také problémy s touto koncepcí spojené, zejména námitky prvních buddhistických autorů a v rámci západní filozofie pak námitky Davida Huma, částečně i Dereka Parfita. Nakonec je však shledáno, že koncepce "primitivního jáství" odpovídá největšímu počtu hlavních požadavků a kritérií, které filozofie, věda, ale také tradice a "zdravý rozum" (common sense) na jáství kladou. Jáství jakožto "primitivní jáství" tedy není nejpravděpodobnější, ale rozhodně je nejpřijatelnější variantou toho, co by jáství mělo být.

Monograph attempts to define what is self and whether such a thing exists. Considering several alternative conceptions of self and argues for the possibility that self is "primitive self", therefore psycho-physical organism, living human beings. The book also discusses the problems associated with this concept, especially the opposition first Buddhist authors and within Western philosophy then objections David Hume, partly Derek Parfit. Finally, it is considered that the concept of "primitive self" corresponds to the largest number of major requirements and criteria that the philosophy, science, but also the traditions and "common sense" to impose self. Self as "primitive self" is not the most likely, but it is certainly most acceptable variation of what would be the self.