© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Black or Green Land?

Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná District in the 19th and 20th Century

Ostravská univerzita 2016

vázaná191 str.
ISBN 9788074648236

obálka
297,-
cena v e-shopu
1-2 ks

Předkládaná publikace vznikla jako závěrečný výstup tříletého výzkumného grantového projektu (GAČR P410/12/0487), který byl financován Grantovou agenturou České republiky. Autoři výzkumu si stanovili jako svůj základní badatelský cíl poznání proměny krajiny v procesu kapitalistické i socialistické industrializace. Autoři se pokusili najít odpověď na otázku, k jakým hlavním objektivním procesům docházelo v průběhu 19. a 20. století v krajině ostravsko-karvinského revíru. Vliv lidské činnosti vyplývající z industrializačního procesu byl sledován z dlouhodobého časového hlediska, a to od 30. let 19. století až do přelomu 20. a 21. století. V souvislosti s časoprostorovými změnami v krajině byl podrobně analyzován vývoj krajiny 28 katastrálních území rozkládajících se na ploše téměř 200 km2, a to ve čtyřech základních časových vrstvách. Na základě detailního mikroanalytického přístupu bylo možné v rámci ostravsko-karvinského revíru geograficky vymezit základní oblasti, které se od sebe odlišují rozdílným vývojem krajiny. Analýza umožnila detekovat základní procesy probíhajících v krajině ostravsko-karvinského revíru v průběhu 19. a 20. století a bylo možné alespoň rámcově určit směr, intenzitu a rychlost změn krajiny v jednotlivých etapách industrializačního procesu.
The submitted book is a conclusion of a three-year long research project (GAČR P410/12/0487), which was funded by the Czech Science Foundation. The main research task was to identify landscape change in the Ostrava-Karviná coal mining district in the processes of capitalist and socialist industrialisation. The authors attempted to answer the question what objective processes were taking place in the Ostrava-Karviná mining district during the 19th and the 20th century. The research observed the impact of human activity caused by the process of industrialisation in a long-term view, specifically from the 1830s up to the beginning of the 21st century. In connection to the spatio-temporal landscape change, the authors performed a detailed analysis of the landscape development in 28 cadastral areas, covering almost 200 km2. This analysis focused at four periods. Based upon a microanalytical approach, it was possible to establish individual geographic areas within the Ostrava-Karviná mining district which differ due to their landscape development. This analysis enabled to detect basic processes which took place in the landscape of the Ostrava-Karviná mining district through the course of the 19th and 20th century. Further, it was possible to indicate the directions, intensity and speed of landscape change in individual stages of the industrialisation process.