© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Právněhistorické studie 45/2

Karolinum 2016

brožovaná313 str.
ISBN NE03240

obálka
-15% 250,-
213,-
1-2 ks

Statě

Miroslav Černý Počátky kanonistiky jako samostatné právní vědy
Jan Kilián Kašperskohorská městská správa a soudnictví za třicetileté války
Boris Šalak Soudnictví v neuherských zemích Rakouského císařství v době předbřeznové
Petra Skřejpková Právní dějiny na pražské Německé právnické fakultě
Ladislav Vojáček Vznik prvorepublikového zákona o pracovních soudech
Michal Malatinský Legislatívne aspekty populačnej politiky Slovenského štátu (1939-1945)
Jozef Beňa Právna zodpovednosť v defašizačnom zákonodarstve Československa a v medzinárodnom práve

Materiály

Michal Tomášek Poznámky k vývoji korejského práva
Marek Starý Münsterbergica - právněhistorický silesiakální rukopis v drážďanské univerzitní knihovně
Vendulka Valentová Právněhistorický pohled na vývoj Škodových závodů v letech 1860-1919

Práce studentů Právnické fakulty UK

Marek Novák Nabytí držby v římském právu a v novodobém českém právu
Ivana Bláhová Německé správní soudnictví v průběhu času
Daniela Němečková Laický prvek ve spisech Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi
Alena Sojková Personální očista na československých vysokých školách po roce 1945 se zaměřením na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Recenze

Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I.
Od Mnichova k vojne proti ZSSR. Spoločnosť PRO HISTORIA.
Prešov: Universum, 2009, 1171 s.

Slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945 v dokumentoch II.
Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945.
Spoločnosť PRO HISTORIA. Prešov: Universum, 2011, 1093 s.
(Katarina Zavacká)

Robert Bartlett: Oběšenec (Středověký příběh zázraku, paměti a kolonialismu). Praha: Argo, 2014, 146 s. (Radim Seltenreich)

Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety (1700-1871).
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014, I. zväzok, 718 s., II. zväzok 700 s. (Jozef Beňa)

Jan Kuklík, René Petráš (eds.): Právo a menšiny. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 1/2013. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 311 (Monika Forejtová)

Kronika

Prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc. 1928-2015 (Ladislav Soukup)

Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. 1921-2015 (Miroslav Černý)

Výzkumy právního postavení menšin v České republice v praxi a jejich dlouhodobého vývoje (René Petráš)

Zpráva z konference právních romanistů "Scuola di perfezionamento sui Fondamenti romanistici del diritto privato europeo" (Marek Novák)

Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej svetovej vojny
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici na Právnickej fakulte UMB v dňoch 4.-6. marca 2015 (Ivana Šošková)

Jméno a právo (Petra Skřejpková)

Diskuse o poválečné retribuci na Malé Skále
(Daniela Němečková, Ivana Bláhová)

Zpráva ze XVII. konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky konané ve dnech 15.-16. května 2015 v Praze
(Kamila Stloukalová)

Zpráva z "III. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a postdoktorandů" (Jaromír Tauchen)
Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci za akademický rok 2014/2015 (Jiří Šouša jun.)