© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Archaeologia historica 39/2014/1 a 2 (komplet dva díly)

Archeologický ústav AV ČR 2015

brožovaná760 str.
ISBN NE03036

obálka
700,-
630,-
1-2 ks

Obsahy:

ARCHAEOLOGIA HISTORICA 39/2014/1

ANALÝZA, TECHNOLOGIE, EXPERIMENT
Zdeněk Měřínský: Raně středověká keramika na Moravě a ve Slezsku (6. století až první poloviny 10. století)
Jan Havrda - Kristýna Matějková: Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z malé strany v kontextu dosavadních poznatků
Alexandra Kloužková - Petra Zemenová - Naďa Profantová: Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nálezů z 6.-11. století z Roztok u Prahy
Alexandra Kloužková - Petra Zemenová - Jan Frolík - Ljuba Svobodová: Hodnocení středověké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS
Kristýna Matějková: Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických souborů z městských souvrství
Zdeňka Bočková - Kateřina Doležalová - Šimon Kochan - Jana Mazáčková - Karel Slavíček - Jakub Těsnohlídek: Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě
Martin Hložek - Irena Loskotová: Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století
Markéta Tymonová: Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě
Dominika Mazur: Kafle piecowe jako źródło materialne i ikonograficzne : znaczenie kafli w rekonstrukcji materialnych i niematerialnych aspektów życia codziennego dawnych społeczeństw
Monika Broszko: Kafle z Jarosławia jako źródło do dziejów badań nad wykonywaniem szesnastowiecznych kafli
Veronika Dudková - Jiří Orna - Petr Netolický: Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni
Ivana Boháčová - Jiří Hošek: Archeologie středověkých konstrukčních technologií - sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi
Aleš Hoch - Miroslav Dejmal: Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou
Ludmila Šejvlová - Estelle Ottenwelter - Jan Frolík: Zhotovení repliky stříbrných gombíků z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě
Zdeňka Měchurová - Alena Selucká - Martin Zmrzlý: Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání
Milena Bravermanová - Helena Březinová: Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách
Drahomíra Frolíková-Kaliszová: Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích - předběžná zpráva
Petra Stránská: Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Praze-Střešovicích, poloha Triangl

VARIA
Marek Suchý: Vápno, katedrála sv. Víta a pražští vápeníci v pozdním středověku : výpověď písemných pramenů
Petra Šimončičová Koóšová: Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave
Marcela Waldmannová: Ozdobná střešní keramika na hradech Velhartice a Švihov


ARCHAEOLOGIA HISTORICA 39/2014/2

HRADY
František Gabriel - Lucie Kursová: Zakládání zděných hradních staveb v severních Čechách
Jiří Varhaník: K využití materiálu získaného hloubením hradního příkopu
David Novák - Pavel Vařeka: Tvrze na Kladensku
Ladislav Čapek - Petr Netolický - Jindřich Plzák - Jan Vladař: Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih
Tomáš Krofta - Roman Křivánek: Hrad Třemšín. Geofyzikální průzkum a jeho ověření pomocí vrtů a vzorkovací sondáže
František Kašička -Bořivoj Nechvátal: Ze stavebního vývoje hradu ve Strakonicích
Josef Hložek - Petr Menšík - Zdeněk Štaffen - Zlata Gersdorfová - Milan Procházka: Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky. K otázkám možnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu
Jan Martínek - David Vích: Hradiště u Vrážného a jeho význam v kontextu sítě starých cest
Martin Bóna - Peter Barta - Radoslav Ragač - Daniel Pivko: Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište

KOVY
Lukáš Hlubek - Pavel Šlézar: Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska
Petr Hrubý: Od hertovního stříbra až téměř k minci neboli od hutí až téměř k mincovnám
Vendula Vránová - Jakub Vrána - Martin Moník: Doklady zpracování železa na hradě Tepenci
Jozef Labuda - Marek Budaj: Unikátne oboly Karola Róberta z baníckej lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici
Jan Musil - Petr Netolický: Pozůstatky rýžování zlata v tzv. bojanovském újezdu, okr. Chrudim

SÍDLIŠTĚ
Milan Hanuliak: Sídlisko z poslednej tretiny 10. storočia v Orechovom sade z Mužle-Čenkova
Mario Bielich: Nález vrcholnostredovekých pecí na polohe Selenec v Nitre

SAKRÁLNÍ OBJEKTY
Jan Frolík: Archeologický výzkum v areálu bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře v letech 1998 až 2012
Marián Samuel - Danka Majerčíková - Martin Furman: Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku (Výsledky revízneho a zisťovacieho výskumu v rokoch 2012-2013)

KRONIKA
Bořivoj Nechvátal: Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka
Lukáš F. Peluněk: Ing. arch. Jaroslav Mackerle - archeolog Malé Hané

ZPRÁVY
XLV. mezinárodní konference archeologie středověku (Jan Frolík)
František Kašička - Bořivoj Nechvátal: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku (Zdeněk Měřínský)
Hana Jordánková - Ludmila Sulitková: Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010) (Irena Loskotová)