© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > LÉKAŘSKÉ VĚDY  > onkologie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Karcinomy dutiny ústní a hltanu

Tobiáš s.r.o. 2015

vázaná377 str.
ISBN 9788073111533

obálka
550,-
495,-
1-2 ks

Nádorová onemocnění jsou po onemocnění kardiovaskulárního systému druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. V celkovém výskytu nádorů představují v České republice karcinomy rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nazofaryngu sice jen asi 2,1 % všech zhoubných nádorů u mužů a 0,6 % u žen, ale mají významný vliv na snížení kvality a délky života nemocných. Nádory uvedených lokalizací postihují v různé míře životně důležité funkce - polykání a dýchání, a nemocní jsou často vytrženi z dosavadního způsobu života a dostávají se vzhledem k poruše příjmu potravy a postižení řeči do sociální izolace. Včasná diagnostika a správná léčba má zcela zásadní význam pro prognózu nemocných s karcinomy rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nazofaryngu.

V Česku dosud chyběla souhrnná moderní publikace zabývající se diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku. Uvedená problematika byla naposledy zpracována v monografii prof. Chládka v roce 1985. Naše publikace byla proto napsána se záměrem podat komplexní a při tom dostatečně podrobný a srozumitelný přehled současných znalostí.

Onkologie již dávno není izolovanou lékařskou disciplínou. Předkládaná mezioborová monografie je výsledkem úsilí odborníků podílejících se na diagnostice a léčbě nádorových onemocnění z různých pracovišť. Doufáme, že se stane zdrojem cenných informací pro pre- i postgraduální studium na lékařských fakultách, pro lékaře otorinolaryngology, stomatochirurgy, onkology i lékaře hraničních oborů. Největší užitek bychom rádi viděli ve zlepšení kvality a prodloužení délky života našich pacientů.

Z obsahu:

1 Anatomie dutiny ústní, hltanu a krku

2 Epidemiologie a rizikové faktory

3 Molekulární patogeneze

4 Význam virů v patogenezi karcinomu nazofaryngu a orofaryngu

5 Symptomatologie

6 Klinické vyšetření

7 Zobrazovací vyšetření
8 Histologické vyšetření

9 Prekancerózy dutiny ústní a hltanu

10 Diagnostická rozvaha u slizničních lézí dutiny ústní

11 Detekce sentinelové uzliny

12 TNM klasifikace

13 Chirurgická léčba karcinomů dutiny ústní a hltanu

14 Obecné zásady radioterapie nádorů hlavy a krku
15 Obecné zásady systémové léčby nádorů hlavy a krku

16 Toxicita nechirurgické léčby
17 Ošetřovatelská péče po operaci a aktinoterapii dutiny ústní a hltanu

18 Kvalita života a funkční rehabilitace

19 Poruchy polykání u nádorů dutiny ústní a orofaryngu
20 Prevence a dispenzarizace nádorů hlavy a krku
21 Chirurgická léčba karcinomu rtu

22 Chirurgická léčba karcinomů dutiny ústní

23 Nechirurgická léčba karcinomu rtu a dutiny ústní

24 Chirurgická léčba karcinomu orofaryngu

25 Nechirurgická léčba karcinomů orofaryngu
26 Význam HPV v klinickém rozhodování o léčbě karcinomu orofaryngu

27 Léčba karcinomu nazofaryngu
28 Léčba krčních metastáz u karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

29 Rekonstrukce pooperačních defektů v dutině ústní a hltanu
30 Prognóza a prognosticky významné faktory léčby
31 Současné trendy a další perspektivy

32 Poučení pro praxiČást recenzního posudku prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., ředitele a onkochirurga Masarykova onkologického ústavu v Brně:

"Zhoubné nádory hlavy a krku představují velmi závažnou onkologickou problematiku, která byla v naší odborné literatuře zpracována naposled v osmdesátých letech minulého století a od té doby se nepochybně možnosti diagnostiky a léčby významně posunuly. Autorský kolektiv se zde nyní správně zaměřil jen na část onkologické problematiky nádorů hlavy a krku, tedy karcinomy dutiny ústní a hltanu. To umožnilo zpracování dílčí problematiky do větší hloubky a může dát základ podobně koncipovaným monografiím zpracovávajícím další skupiny nádorů.

Po úvodních obecně onkologických kapitolách následuje podrobně pojatá diagnostika, poté obecný popis léčebných modalit a následují speciální části probírající podrobně čtyři diagnostické okruhy, tedy nádory rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nasofaryngu, zvlášť ovšem i problematiku krčních metastáz a prognostických faktorů ve vazbě na tyto nádory. Autoři neopominuli ani problematiku prevence a v závěru pak shrnují kromě poučení pro praxi také současné trendy a perspektivy diagnostiky a léčby této části nádorů hlavy a krku.

Monografie je koncipována velmi moderně, přehledně, texty doprovázejí výrazně označené souhrny, které rekapitulují každou kapitolu. Obsah je umocněn bohatou dokumentací ve schématech a velmi kvalitních fotografiích, nálezech zobrazovacích metod a mikroskopických obrazů, které významně zvyšují informační hodnotu díla.

Didaktická hodnota monografie je velmi vysoká. Kromě práce každého z autorů je třeba velmi ocenit také práci ediční, neboť monografie působí velmi uceleně a vyváženě, což při tak široké spoluautorské účasti nebývá pravidlem ani snadné dosáhnout. Za cenné lze pokládat také informace o autorech zúčastněných na vytvoření monografie, neboť je tím vlastně popsána skupina špičkových odborníků, kteří jsou jako nejkvalifikovanější v ČR k dispozici pro vysoce odbornou pomoc či konzultaci. Tento druh odborných monografií využívající celý potenciál odborníků na jasně definované téma je spolu s příkladnou ediční prací nepochybně nejpřínosnějším jak pro specializační vzdělávání, tak pro další edukaci profesionálů. Dává také přehled o stavu oboru v dané době i prostor pro tříbení názorů na témata nová nebo dosud neuzavřená.

Celkově hodnotím monografii jako po všech stránkách výborně zpracovanou a jako významný a komplexní příspěvek k tuzemskému onkologickému písemnictví. Nelze než doporučit ji všem studujícím, vzdělávajícím se a hledajícím v problematice nádorů dutiny ústní a hltanu nejmodernější informace v jazyce českém, a to ve vysoce kvalifikovaně a technicky dokonale zpracované podobě."