© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Eduard Weyr 1852-1903

Prometheus 1995

brožovaná196 str.
ISBN X03386

obálka
98,-
88,-
1-2 ks

Obsah:

3 Úvodní slovo. Bečvář, Jindřich
5 Obsah
7-34 Rodina Weyrů. Bečvář, Jindřich
35-66 Eduard Weyr. Bečvář, Jindřich
67-90 O geometrických pracích Eduarda Weyra. Nádeník, Zbyněk
91-120 Eduard Weyr, lineární algebra a teorie hyperkomplexních čísel. Bečvář, Jindřich
121-128 Weyrova teorie charakteristických čísel. Bečvář, Jindřich
129-142 Poznámky o Weyrových pracích z analýzy. Fuka, Jaroslav
143-162 Weyrův spor s Pexiderem. Bečvář, Jindřich; Zajíček, Luděk
163-164 Závěrečné slovo. Bečvář, Jindřich
167-180 Seznam publikací Eduarda Weyra. Bečvář, Jindřich
181-184 Publikované recenze a posudky Eduarda Weyra. Bečvář, Jindřich
185-190 Přehled pedagogické činnosti Eduarda Weyra. Bečvář, Jindřich
191-192 Eduard Weyr: Sur la théorie des matrices
193-195 Eduard Weyr: Répartition des matrices en especes et formation de toutes les especes
196-XXIV Dokumenty a fotografie
Tato publikace je věnována životu a dílu matematika Eduarda Weyra (1852-
1903), který řadu let působil na technice a univerzitě v Praze a rozhodnou
měrou ovlivňoval činnost Jednoty českých matematiků a život české matematické obce.
Dva úvodní články mají biografický charakter. V prvním z nich je pozornost věnována rodině Weyrů, zejména Eduardovu otci Františku, profesoru
matematiky na německé reálce v Mikulandské ulici v Praze, a Eduardovu bratru Emilovi, významnému matematiku, profesoru pražské techniky a vídeňské
univerzity. O podrobnější pohled na osobnost a životní osudy Eduarda Weyra
podává článek druhý.
Eduard Weyr se ve většině svých prací zabýval geometrií; o této jeho činnosti
podrobně pojednává článek O geometrických pracích Eduarda Weyra. Některé
Weyrovy publikace se týkají teorie bilineárních forem, teorie matic a teorie hyperkomplexních čísel. Tyto práce jsou námětem dvou příspěvků: Eduard Weyr,
lineární algebra a teorie hyperkomplexních čísel a Weyrova teorie charakteristických čísel. Několik dalších Weyrových článků spadá do analýzy; o tomto
tématu pojednávají dva závěrečné příspěvky.
Samostatná kapitola je věnována Weyrovu sporu s Pexiderem, v níž je analyzován tento konflikt z odborného i lidského hlediska.
V přílohách jsou tři faktografické příspěvky: seznam Weyrových publikací,
zveřejněných recenzí a přehled jeho pedagogické činnosti. Přetištěny jsou i dva
krátké, ale významné Weyrovy články. Publikace je doplněna dokumentárním
a obrazovým materiálem.