© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHNOVINKY:

AUC PHILOLOGICA 2/2023

 

anotace není dostupná

128,-
cena v e-shopu
1-2 ks

Baden, Kostolac, Vučedol and Vinkovci

Brnić Želimir

The book treats three primary themes. The first covers the Baden, Kostolac/Bošáca and Vučedol cultures, demonstrating their genetic relationship and indigenous development. This development is marked by changes in distribution (the global horizontal stratigraphy) caused by the penetration of the Pit...

510,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Brána do Římské říše. Vstupte!

Komoróczy Balász - Růžičková Pavla - Vlach Marek

Populárně-naučná, bohatě ilustrovaná kniha zve čtenáře a čtenářky k pomyslnému vstupu do světa starověké Římské říše. Na počátku této imaginární výpravy stojí archeologické stopy působení římských legií na našem území a výsledky jejich výzkumů prováděných generacemi badatelů z brněnského Archeologic...

567,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Daň z přidané hodnoty

Zídková Hana

Monografie se zabývá měřením efektivity výběru daně z přidané hodnoty (DPH) a jejími faktory. V úvodní kapitole jsou stručně shrnuty principy DPH a její historie. Pozornost je věnována karuselovým podvodům a možnostem jejich řešení. Další části publikace se zaměřují na indikátory efektivity DPH a je...

539,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Dánský vpád

Mišaga Vít

Kniha pojednává o vpádu vojsk generála Petra Arnošta z Mansfeldu a vévody Jana Arnošta Sasko-Výmarského do Slezska a na Moravu, který proběhl v letech 1626 až 1627. Válečný požár, který zažehla pražská defenestrace a povstání českých stavů roku 1618, zasáhl postupem několika málo let téměř celou te...

522,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Domovský přístav Praha

Krátká Lenka

Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší části dosud nepublikovaných, souhrnně pohlíží na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu a na fungování samostatného podniku Československá námořní plavba, a to v období let 1948–1989. Téma je p...

357,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Estetika informace

Valček Peter

O estetice informace se v poslední době mluví často. Ovšem výlučně ve vztahu k estetice designu internetových portálů a různých webových stránek. Což je samo osobě magnum mendum librariorum - asémantické nahrazení konkrétního vznešeně vyhlížejícím konkrétním. Zapomíná se totiž přitom na narativní ro...

200,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Kapitoly z dějin tělesné kultury

Kössl Jiří - Štumbauer Jan - Waic Marek

Nové vydání učebnice pro posluchače Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obsahuje základní údaje z dějin tělesné výchovy od starověkých civilizací a antického Řecka až do konce 20. století a nejdůležitější okruhy problémů z historie tělesné kultury, které jsou spojené do tematicky log...

196,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Latina pro farmaceuty. Učebnice pro posluchače oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika

Kunešová Květuše

Páté vydání učebnice, která podává základy lékařské terminologie s přihlédnutím ke specifickým potřebám oboru farmacie. Z celkového počtu 20 lekcí, v nichž se probírá elementární latinská gramatika a základy lékařské a farmaceutické terminologie, jsou 3 lekce opakovací. V závěru učebnice jsou zařaze...

213,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie

Vajner Luděk - Uhlík Jiří - Konrádová Václava

Třetí vydání učebního textu Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního dílu. Předkládané informace jsou opět vysvětlovány na základě moderních poznatků včetně molekulární stavby a funkčních aspektů. Vše je opět doplněno množstvím velmi přehledných ilustrací.

187,-
cena v e-shopu
SKLADEM