© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHNOVINKY:

Barbarská sídliště

Droberjar Eduard - Komoróczy Balázs - Vachůtová Dagmar

Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky sídlišť a sídlištních nálezů z doby římské a stěhování národů na území germánských kmenů severně od středního toku Dunaje a v oblasti Przeworské kultury. Jedna z kapitol je věnována tématu římského vojenského zásahu v období markomansk...

-10% 659,-
593,-
1-2 ks

Confronting Totalitarian Minds: Jan Patočka on Politics and Dissidence

Brinton Aspen E.

Detail knihyConfronting Totalitarian Minds: Jan Patočka on Politics and Dissidence
E-KNIHA

The Czech philosopher Jan Patocka not only witnessed some of the most turbulent politics of twentieth-century Central Europe, but shaped his philosophy in response to that tumult. One of the last students of Edmund Husserl and Martin Heidegger, he inspired Václav Havel and other dissidents who confr...

-15% 260,-
221,-

František Bláha: Stopami paměti. Torzo vzpomínek

Kučera Martin

Edice nedokončených vzpomínek Františka Bláhy (9. 6. 1896-26. 3. 1979), dlouholetého městského lé-kaře v Jihlavě, od 1948 ředitele pražské Státní, dnes Všeobecné fakultní nemocnice, poslance Národního shromáždění a 1968-1970 předsedy Českého ÚV Svazu protifašistických bojovníků, vysokoškolského peda...

-10% 356,-
320,-
SKLADEM

Hospodárské zázemie Mikulčíc

Hladík Marek

Obsahem práce je informovat o výsledcích výzkumu zaměřeného na konstrukci obrazu sídelní struktury v hospodářském zázemí raně středověké centrální aglomerace Mikulčice-Valy a na postavení tohoto prostoru v širším regionu středního toku Moravy. Základním principem výzkumu je analýza vztahu mezi formá...

-10% 659,-
593,-
1-2 ks

How To

Munroe Randall

The world's most entertaining and useless self-help guide, from the brilliant mind behind the wildly popular webcomic xkcd and the million-selling What If? and Thing Explainer For any task you might want to do, there's a right way, a wrong way, and a way so monumentally bad that no one would ever...

-10% 269,-
242,-
1-2 ks

Kam dál? Ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků

Maštalíř Jaromír

Monografie se zaměřuje na specifické téma, primárně orientované na žáky s mentálním či kombinovaným postižením v období ukončování povinného vzdělávání. Toto téma lze označit za nedostatečně probádané, neboť mu nebyla a stále není v našich podmínkách věnována patřičná pozornost.

-10% 331,-
298,-
SKLADEM

Krajští hejtmané v Čechách (1623) 1641-1849. Personální obsazení

Sedláčková Helena

Kniha se zabývá krajskými hejtmany z hlediska personálního obsazení. Zahrnuje období od roku (1623) 1641 do roku 1849. Její důležitou součást tvoří mimo jiné přílohy č. 1-3, které podávají chronologický přehled krajských hejtmanů jednotlivých krajů ve sledovaném časovém úseku. Čtvrtá příloha - abece...

-10% 717,-
645,-
SKLADEM

Lužická kultura v českém Slezsku

Juchelka Jiří

Práce se zabývá problematikou mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné v českém Slezsku, kdy bylo dané území obsazeno lidem kultury lužických popelnicových polí. V úvodu jsou představeny dějiny bádání lužické kultury v regionu a nastíněna kritika pramenů a literatury, která se k tématu vz...

-10% 659,-
593,-
1-2 ks

Osamělost prvočísel

Giordano Paolo

Rozhodnutí uděláme během pár vteřin a jejich důsledky pak neseme po zbytek života. Pravdivost tohoto tvrzení doslova na vlastní kůži otestovali protagonisté románu: Alice a Mattia se v dětství rozhodli špatně... Ona se nechtěla stát závodnicí v lyžování a on nehodlal vzít na oslavu ke spolužákovi sv...

-10% 299,-
269,-
1-2 ks