English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

JINÉ >

stránka: [<<] [2] [3] [4] [5] [6] [>>]

Právněhistorické studie 40

Soukup, Ladislav (ed.)

Čtyřicátý svazek Právněhistorických studií vychází po 52 letech od vydání prvního čísla. Po více než půl století tato publikace plní úlohu jediného českého a slovenského vědeckého sborníku, který přináší výsledky základního výzkumu v oboru právních...

vydáno: duben  2009
doporučená cena: 585 Kč


Užívání a prožívání jazyka

Čmejrková, Světla - Hoffmannová, Jana - Havlová, Eva, editorky

Sborník Užívání a prožívání jazyka vydávaný k devadesátinám předního českého lingvisty profesora Františka Daneše a navazující na stejnojmennou konferenci konanou 15.-17. dubna 2009 v Praze přináší široké spektrum příspěvků od obecně lingvistické...

vydáno: květen  2010
doporučená cena: 325 Kč


Bohemia Jesuitica 1556-2006

Cemus, Petronilla

Dvousvazkový sborník Bohemia Jesuitica 1556?2006 je výstupem z mezinárodní vědecké konference, která byla uspořádána u příležitosti 450. výročí příchodu jezuitského řádu do Prahy. V deseti tematických oddílech seznamuje s působením Tovaryšstva...

vydáno: prosinec  2010
doporučená cena: 635 Kč


Psáno do oblak

Hasil, Jiří - Hrdlička, Milan (eds.)

Sborník věnovaný nedožitému životnímu jubileu předního českého historika moderních dějin a bohemisty prof. PhDr. Jana Kuklíka, CSc., shromažďuje na čtyřicet příspěvků jeho kolegů, přátel a žáků. Autory sborníku jsou čeští historici a bohemisté,...

doporučená cena: 385 Kč


Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. ...

Velek, Luboš - Velková, Alice - Pokorný, Jiří

Obsáhlý svazek "Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století" vznikl jako pocta více jak dvou desítek kolegů a přátel k 75. narozeninám historika Jiřího Kořalky. Jiří Kořalka patří mezi nejvýznamnější české historiky...

vydáno: březen  2012
doporučená cena: 295 Kč


Právněhistorické studie 42

Soukup, Ladislav (ed.)

Po více než půl století plní Právněhistorické studie úlohu jediného českého a slovenského vědeckého sborníku, který uveřejňuje výsledky základního výzkumu v oboru právních dějin. Vedle původních článků a kritických recenzí přináší rovněž informace o...

vydáno: červen  2012
doporučená cena: 385 Kč


Detail knihy Das Entstehen des Christlichen Glaubens
E-KNIHA

Das Entstehen des Christlichen Glaubens

Funda, Otakar A.

Publikace ke stažení ZDARMA ve formátu PDF.

Autor v německy psané studii klade otázku, co se odehrálo v kruhu Ježíšových...

vydáno: řijen  2012
doporučená cena: 0 Kč


Politická geografie pro zahraniční studenty

Křivánek, Daniel

Učebnice pomáhá zahraničním studentům v přípravě na přijímací zkoušky a následné studium humanitních oborů. Jedná se o obory politologie, mezinárodní vztahy, mezinárodní teritoriální studia a právo. Učební text se zabývá charakteristikou...

vydáno: červenec  2013
doporučená cena: 210 Kč