English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

MONOGRAFIE >

stránka: [1] [2] [3] [>>]

Romové a stereotypy

Weinerová, Renata

Text publikace přináší bližší pohled na složitou interkulturní problematiku, z níž získané stereotypy vycházejí jako kumulativní archivy většinou negativně zpracovaných zkušeností s druhými. Nositelé stereotypu podléhají esencialistické představě o...

vydáno: červenec  2014
doporučená cena: 110 Kč


Detail knihy Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace
E-KNIHA

Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace

Waic, Marek

Monografie je věnovaná přínosu tělesné výchovy a sportu české národní emancipaci v období od vzniku sokolské organizace v roce 1862 až do první světové války, kdy byla zakázaná činnost České obce sokolské, Českého olympijského výboru a fotbalové...

vydáno: únor  2014
doporučená cena: 160 Kč


Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace

Waic, Marek

Monografie je věnovaná přínosu tělesné výchovy a sportu české národní emancipaci v období od vzniku sokolské organizace v roce 1862 až do první světové války, kdy byla zakázaná činnost České obce sokolské, Českého olympijského výboru a fotbalové...

vydáno: leden  2014
doporučená cena: 260 Kč


Malíři české secese (1888 - 1918)

Wittlich, Petr

Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese, přináší ve své nejnovější knížce zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918. Poskytuje čtenáři erudovaný výklad období, kdy se malířství ve...

vydáno: listopad  2012
doporučená cena: 420 Kč


Czech Modern Painters (1888-1918)

Wittlich, Petr

Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese, přináší ve své nejnovější knížce zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918. Poskytuje čtenáři erudovaný výklad období, kdy se malířství ve...

vydáno: listopad  2012
doporučená cena: 490 Kč


Dva světy základní školy?

Walterová, Eliška a kol.

Kniha Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň je kolektivním výstupem projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání řešeného v letech 2006-2011. Zabývá se základní školou, institucí, která v České republice poskytuje...

vydáno: duben  2012
doporučená cena: 320 Kč


Art-Nouveau Prague

Wittlich, Petr - Malý, Jan

Anglická verze Kulturně historického průvodce od předního evropského znalce secese provází návštěvníka Prahy jejími secesními památkami. Představena je zejména pražská secesní architektura (např. Obecní dům a Wilsonovo nádraží) a monumentální...

vydáno: listopad  2011
doporučená cena: 410 Kč


Školství - věc (ne)veřejná

Walterová, Eliška a kol.

Publikace čtenářům přináší výsledky analýz názorů a postojů české veřejnosti ke školství a vzdělávání včetně názorů na jeho vývoj, reformy a současné problémy. Pozornost je věnována zejména a) názorům na stav současného školství, jeho vývoj a roli...

vydáno: květen  2011
doporučená cena: 280 Kč