English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

MONOGRAFIE >

Texterritorium

Ébert-Zeminová, Catherine

Texterritorium volně navazuje na autorčinu předchozí knihu Textasis, vydanou rovněž v Karolinu, a podobně jako ona ohledává hranice a možnosti textu, slova, jazyka v protnutí literární vědy, psychoanalýzy a daseinsanalýzy. Základna, ono „území“, kde...

vydáno: duben  2014
doporučená cena: 350 Kč


Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století

Eichler, Jan

Monografie Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století sleduje na základě teorie Raymonda Arona a Johana Galtunga události první poloviny minulého století, především válečné konflikty a politická vyjednávání s nimi spojená....

vydáno: březen  2014
doporučená cena: 260 Kč


Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR

Eichler, Jan a kol.

V celém světě panuje shoda, že nejvyšší hodnotou v životě každého člověka, národa, státu či mezinárodní organizace je bezpečnost. Všeobecně se uznává, že pokud je zpochybněna či dokonce ohrožena bezpečnost, ztrácejí na svém významu všechny ostatní...

vydáno: duben  2013
doporučená cena: 250 Kč


Terorismus a války v době globalizace

Eichler, Jan

Druhé vydání publikace je rozšířeno o hodnocení nových válek, které proběhly v letech 2008 a 2009, což konkrétně znamená válku mezi Gruzií a Ruskem, k níž došlo v létě 2008, a tzv. třítýdenní válku, kterou spustil Izrael proti Palestincům na území...

vydáno: červen  2011
doporučená cena: 350 Kč


Textasis. Anagogie interpretačního vztahu.

Ébert-Zeminová, Catherine

Textasis. Anagogie interpretačního vztahu je zápisem jistého existenciálního pohybu, jenž se děje v překryvu literárněkritické, psychoanalytické a pedagogické zkušenosti, které v autorčině pojetí spojuje jejich vztahová, dialogicko-hermeneutická, a...

vydáno: květen  2011
doporučená cena: 240 Kč


Aplikovaná anatomie pro fyzioterapeuty a maséry

Eliška, Oldřich - Elišková, Miloslava

Masáž je součástí fyzikální léčby, kterou dnes podstupuje řada lidí ať již za účelem celkově regeneračním, tak i za účelem léčebným. Je metodou, která si zaslouží, aby byla založena na praktickém i teoretickém základu. Za současného stavu převládají...

vydáno: řijen  2009
doporučená cena: 700 Kč


Meze interpretace

Eco, Umberto

Z angličtiny přeložil Ladislav Nagy.
Soubor patnácti prací známého multioborového vědce, vzniklých v 60.-80. letech 20. století. Po úvodních textech, v nichž Eco shrnuje a hodnotí interpretační přístupy od Aristotela až po Derridu, přechází k...

vydáno: červen  2009
doporučená cena: 310 Kč


Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády

Exnerová, Věra

Tématem monografie je vývoj islámu za carského a sovětského režimu ve středoasijských státech. Jestliže carský režim islám spíše přehlížel, cílem ruských komunistů byla úplná asimilace Střední Asie do nového sovětského systému, včetně likvidace...

vydáno: leden  2009
doporučená cena: 210 Kč