English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

novinka

Detail knihy Psychologické eseje z konce kariéry
E-KNIHA

Psychologické eseje z konce kariéry

Matějček, Zdeněk

Dotisk poslední knížky dětského psychologa Zdeňka Matějčka seznamuje s jeho názory, postřehy a stanovisky. Profesor Matějček čtenářům především sděluje mnohé z toho, co se během své bohaté praxe dozvěděl o zákonitostech, s nimiž je spjata dětská...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 150 Kč


novinka

Detail knihy Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby

Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby

Loužek, Marek

Evropská integrace není a priori nic dobrého ani špatného. Jde o výsledek střetávání různých zájmů. V posledních letech však nelze nevidět, že se Evropská unie dostala do krize. Evropské instituce nefungují dobře, Unie trpí demokratickými deficity,...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 250 Kč


novinka

Detail knihy Čeština pod hákovým křížem

Čeština pod hákovým křížem

Velčovský, Václav

Jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale je chápán i jako jedno z kritérií národa. V politicky vypjatých časech se mluvčí upínají k jazyku jako ke stěžejní hodnotě, kterou je nutno bránit.
V období nacistické okupace kulminovalo česko-německé...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 280 Kč


novinka

Detail knihy Ikonografie: témata, motivy, interpretace

Ikonografie: témata, motivy, interpretace

Biegel, Richard - Konečný, Lubomír - Ottová, Michaela - Prahl, Roman (eds.)

Již z letmého pohledu na předložené studie je zřejmé, že obor pěstovaný pod vžitým titulem „ikonografie křesťanského umění“ se neustále a nevyhnutelně prolíná s „klasickou ikonografií“, jejíž doménou jsou odkazy na antiku ve
všech možných...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 380 Kč


novinka

Detail knihy Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové

Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové

Hrdina, Ignác Antonín - Kuchařová, Hedvika

Provdat dceru (snad proti její vůli) nekompetentním knězem, tedy proti všem církevním předpisům a absolutně neplatně, a teprve následně (a to úspěšně) usilovat o zplatnění takového manželství, to byl za počínající vlády přísného katolíka Karla VI....

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 380 Kč


novinka

Detail knihy Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. století

Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. století

Vrzgulová, Monika - Kubátová, Hana a kol.

Kolektivní monografie o podobách antisemitismu v Čechách a na Slovensku analyzuje diskursivní a vizuální formy obrazu Žida v české a slovenské většinové společnosti. Příspěvky se zabývají otázkou, jak se v průběhu 20. a 21. století utvářel pojem...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 280 Kč


novinka

Detail knihy Benátky a jejich impérium ve Středomoří, 9.–15. století

Benátky a jejich impérium ve Středomoří, 9.–15. století

Doumerc, Bernard

Od časů, kdy obyvatelé regionu Veneto nacházeli před vpádem barbarů útočiště na ostrovech v laguně, až po zánik Benátské republiky koncem 18. století, zanechávalo město svatého Marka v dějinách Středomoří trvalou stopu. Jeho jedinečné osudy jsou...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 260 Kč


novinka

Detail knihy Populismus v časech krize

Populismus v časech krize

Kubát, Michal - Mejstřík, Martin - Kocian, Jiří a kol.

Populismus se v posledních letech stal jedním z klíčových konceptů politiky. Zejména volby do Evropského parlamentu v květnu 2014 se staly mezníkem, po kterém se z populismu stal skutečný celospolečenský fenomén. K pochopení úspěchu populistů v...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 260 Kč


novinka

Detail knihy Psychiatry and Pedopsychiatry
E-KNIHA

Psychiatry and Pedopsychiatry

Hosák, Ladislav - Hrdlička, Michal et al.

Učebnice Psychiatrie a pedopsychiatrie přehledným způsobem zachycuje obor psychiatrie v celé jeho šíři. Na rozdíl od jiných učebnic podrobně zpracovává pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace v České...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 340 Kč


novinka

Detail knihy Psychologické aspekty vytrvalostního výkonu
E-KNIHA

Psychologické aspekty vytrvalostního výkonu

Kovářová, Lenka

Studie se věnuje psychickým charakteristikám vrcholových sportovců – triatletů a snaží se svými výsledky přispět k dosud méně prozkoumané oblasti psychických determinant pro výběr talentovaných sportovců.
Autorka se postupně zabývá několika...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 140 Kč


novinka

Detail knihy Crossing Between Tradition and Modernity: Essays in Commemoriation of Milena Doležalová-Velingerová (1932-2012)
E-KNIHA

Crossing Between Tradition and Modernity: Essays in Commemoriation of...

Denton, Kirk A. (ed.)

Kniha "Crossing Between Tradition and Modernity" představuje soubor třinácti esejů k uctění památky Mileny Doleželové-Velingerové (1932-2012), členky pražské sinologické školy a významné odbornice na čínskou literaturu, která zastávala přední místo...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 320 Kč


novinka

Detail knihy Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost
E-KNIHA

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Pospíšil, Ctirad V.

Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 260 Kč


novinka

Detail knihy Vzdělání a dnešek

Vzdělání a dnešek

Strouhal, Martin - Štech, Stanislav (eds.)

Monografie Vzdělání a dnešek představuje texty českých a slovenských VŠ učitelů a badatelů v oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a filosofie výchovy, kteří se zabývají otázkami teorie vzdělání. Je rozvržena do tří částí, tematizujících...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 270 Kč


novinka

Detail knihy Obecná psychologie
E-KNIHA

Obecná psychologie

Vágnerová, Marie

Publikace se zabývá základními aspekty lidské psychiky. Vychází z vymezení obecné psychologie a jejího postavení v systému psychologických věd, uvádí i základní metody, které slouží k poznání a hodnocení jednotlivých psychických projevů a funkcí....

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 270 Kč


novinka

Detail knihy Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Pospíšil, Ctirad V.

Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 370 Kč


novinka

Detail knihy Slovník afixů užívaných v češtině

Slovník afixů užívaných v češtině

Šimandl, Josef (ed.)

Slovník afixů zpracovává předpony (prefixy) a přípony (sufixy), představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům. Je to tedy kompendium popisující všechny důležité odvozovací prvky slov užívaných v současných...

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 490 Kč


novinka

Detail knihy Prague: The City and Its River

Prague: The City and Its River

Bečková, Kateřina

Pro vzhled, charakter a život Prahy je od jejího vzniku zcela zásadním faktorem Vltava, řeka, jejíž tok připravil reliéf krajiny k osídlení pražského kotliny a poté k utváření města, které vyrostlo v metropoli. V průběhu své historie si město řeku...

vydáno: leden  2017
doporučená cena: 450 Kč


novinka

Detail knihy Valenční slovník českých sloves VALLEX

Valenční slovník českých sloves VALLEX

Lopatková, Markéta a kol.

Valenční slovník českých sloves vhodným způsobem zaplňuje sérii potřebných bohemistických publikací s dosahem teoretickým i aplikačním. Předkládají se v něm konsistentním způsobem zpracovaná valenční hesla 4586 českých sloves. Autoři vycházejí ze...

vydáno: leden  2017
doporučená cena: 490 Kč