English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

E-KNIHY >

stránka: [<<] [2] [3] [4] [5] [6] [>>]

Detail knihy Survey of Topographical Anatomy
E-KNIHA

Survey of Topographical Anatomy

Kos, Jaroslav - Heřt, Jiří - Hladíková, Jaroslava

Původní text publikovali anatomové z Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni Jaroslav Kos, Jiří Heřt a Jaroslava Hladíková v roce 1964. Tato publikace byla významná především tím, že představovala první českou poválečnou učebnici topografické...

vydáno: listopad  2015
doporučená cena: 180 Kč


Detail knihy Filologické studie 2014. Canon. Otázky kánonu v literatuře a vzdělávání
E-KNIHA

Filologické studie 2014. Canon. Otázky kánonu v literatuře a vzdělávání

kolektiv autorů, 

Již třetí díl ediční řady monografií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Filologické studie si klade za cíl řešit v současné době vysoce aktuální, ale zároveň mimořádně složitou a nejednotně pojímanou výzkumnou otázku tzv. literárního...

vydáno: červenec  2015
doporučená cena: 110 Kč


Detail knihy From Iberian Romani to Iberian Para-Romani Varieties
E-KNIHA

From Iberian Romani to Iberian Para-Romani Varieties

Krinková, Zuzana

The language contact of the inflectional Romani and Spanish, Catalan and other languages of the Iberian Peninsula began in the first half of the 15th century. The long-term and immediate contact between Romani and the language of the majority in...

vydáno: květen  2015
doporučená cena: 250 Kč


Detail knihy Politické aspekty financování českých měst
E-KNIHA

Politické aspekty financování českých měst

Kruntorádová, Ilona

České obce v současné době disponují širokými pravomocemi, ty jsou nicméně v kontrastu s omezenými finančními zdroji zejména malých municipalit. Předložená monografie analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí České republiky...

vydáno: květen  2015
doporučená cena: 150 Kč


Detail knihy Přehled topografické anatomie
E-KNIHA

Přehled topografické anatomie

Kos, Jaroslav a kol.

Studium topografické anatomie má význam jako možnost provedení syntézy znalostí získaných při studiu soustavné anatomie. Dokonalé zvládnutí systematické anatomie je tedy předpokladem pro studium anatomie topografické. Topografická anatomie je pak...

vydáno: květen  2014
doporučená cena: 110 Kč


Detail knihy Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672
E-KNIHA

Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672

Koupil, Ondřej

Druhé vydání knihy, která komplexně představuje práci nejstarších gramatiků českého jazyka v 16. a 17. století na pozadí tradic, které formovaly jejich myšlení. První kapitola sleduje vznik gramatografie v rámci starověké filologie. Kapitola druhá...

vydáno: duben  2015
doporučená cena: 270 Kč


Detail knihy Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku
E-KNIHA

Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku

Kettnerová, Václava

Větné konstrukce typu Naložit seno na vůz — Naložit vůz senem představují od fillmorovské sémantizace syntaxe ve 2. polovině 60. let stěžejní lingvistické téma. Tato kniha zasazuje danou problematiku do kontextu dalších změn ve valenční...

vydáno: duben  2015
doporučená cena: 220 Kč


Detail knihy Czech law in historical contexts
E-KNIHA

Czech law in historical contexts

Kuklík, Jan

The legal system of the present-day Czech Republic would not be understood properly without sufficient knowledge of its historical roots and evolution.
This book deals with the development of Czech law from its initial origins as a form of...

vydáno: duben  2015
doporučená cena: 270 Kč