English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Views from the Inside. Czech Underground Literature and Culture (1948–1989)

Machovec, Martin (ed.)

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  květen 2018
ISBN 9788024635934 (PDF)
ISBN 9788024640051 (epub)
ISBN 9788024640044 (mobi)

doporučená cena:  180 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Svazek Views from the Inside přináší v pěti literárních dokumentech svědectví předních představitelů kultury českého undergroundu. Stavem hudebního undergroundu 70. let, jeho ideovými východisky a společenskou rolí se zabývá Ivan Martin Jirous ve své, dnes již věhlasné a opakovaně vydávané studii Zpráva o třetím českém hudebním obrození, kterou zde doplňuje vzpomínková stať Paula Wilsona. Tři následující texty byly psány pro konferenci o české literatuře, která se konala na New York University v březnu 1990. K původním východiskům českého literárního podzemí na přelomu 40. a 50. let se vrací Egon Bondy. Oblast samizdatové literární produkce 80. let mapuje ve své zprávě o Revolver Revue Jáchym Topol a undergroundová literatura 70. i 80. let je rovněž tématem druhé studie Ivana Martina Jirouse v tomto svazku. Kniha je doplněna doslovem editora M. Machovce, aktualizovanou bibliografií anglicky vydaných textů, filmografií a diskografií.