English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945)

[German Technical University in Prague (1938–1945) ]

Josefovičová, Milena

brožovaná,  224 str., 1. vydání
vydáno: září 2017
ISBN 9788024635057
doporučená cena:  280 Kč

obálkaÚvod

Technické vysoké školství v éře modernity
Rozbor pramenů a literatury

Za monarchie, za republiky - vývoj německé techniky v Praze do roku 1938
Deutsche Technische Hochschule v habsburské monarchii (1863-1918)
Československou státní vysokou školou 1918-1938
Pokusy o reformu technického studia

1938 - rok rozvratu
Důsledky mnichovské dohody
Přeložení či ponechání?
Rasové a politické čistky

Transformace z československé na říšskou vysokou školu
Hledání podoby 1938-1939
Reorganizace
Po uzavření českých vysokých škol
Výměna rektora
Univerzální vysoká škola
V nových poměrech

Struktura DTH
Říšská, ale menší

Fakulta přírodních věd a doplňkových oborů (I)
Matematika a fyzika (I/1)
Výuka a změny
Personální obsazení
Chemie (I/2)
Výuka a změny
Personální obsazení
Všeobecné předměty (I/3)
Intervence Fritze Todta

Fakulta architektury a stavitelství (II)
Výuka a změny
Personální obsazení oddělení architektury (II/1)
Personální obsazení oddělení stavebního inženýrství (II/2)

Fakulta strojní a elektrotechnická (III)
Výuka a změny
Personální obsazení oddělení strojního inženýrství (III/1)
Personální obsazení oddělení elektrotechniky (III/2)

Správa a provoz DTH
Kurátor
Využití majetku české techniky
Neuskutečněné plány
Zemědělská vysoká škola Děčín-Libverda
Ústav pro výzkum silikátů Společnosti císaře Viléma (KWIfS)
Hornická akademie Příbram - Německá vysoká škola báňská

Totální válka a DTH
Totální válka
Personální záležitosti
Omezení provozu školy

Závěr

Seznam zkratek
Přílohy
Resumé
Vybraná literatura a prameny
Jmenný rejstřík