English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Školní vzdělávání ve Francii

[Education in France]

Šťastný, Vít - Svobodová, Zuzana - Rochex, Jean-Yves

brožovaná,  248 str., 1. vydání
vydáno: září 2017
ISBN 9788024636375
doporučená cena:  290 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Předmluva
Metodologie případové studie

1. Francie - několik pohledů na zemi
1.1 Správní členění
1.2 Politický systém, legislativa, exekutiva
1.3 Historický vývoj a okolnosti, které formovaly vzdělávací systém
1.4 Ekonomika
1.5 Zeměpisná charakteristika
1.6 Obyvatelstvo, rodina, mládež
1.7 Náboženství
1.8 Věda a kultura

2. Vzdělávací politika
a. Instituce vzdělávací politiky
b. Zákony a další základní směrnice týkající se vzdělávání
c. Principy a cíle vzdělávací politiky
d. Francouzské školní vzdělávání z pohledu OECD

3. Vzdělávací systém Francie
a. Povinná školní docházka
b. Laïcité
c. Soukromé školy
d. Domácí vyučování
e. Alternativní školství
f. Reformy na počátku 21. století
g. Struktura vzdělávacího systému i. Primární vzdělávání (ISCED 0-1)

4. Profese učitele
a. Učitelé
b. Pozice ředitele školy
c. "Umístěnky"

5. Kurikulum školního vzdělávání
a. Proces tvorby kurikulárních dokumentů
b. Implementace společného základu znalostí a kompetencí
c. Vzdělávací programy pohledem rodičů a učitelů
d. Vzdělávací programy jednotlivých stupňů vzdělávání

6. Evaluace a hodnocení
a. Hodnocení žáků a studentů
b. Povinné státem garantované zkoušky
c. Role inspekce v hodnocení učitelů a jednotlivých škol
d. Výsledky žáků v mezinárodních výzkumech
e. Problematika školního neúspěchu

7. Spravedlivost ve vzdělávání
a. Prioritní vzdělávání v historickém kontextu
b. Podpůrné prostředky v prioritním vzdělávání
c. Charakteristika žáků v prioritním vzdělávání
d. Efektivita zón prioritního vzdělávání
e. Konkrétní formy pomoci (nejen) sociálně znevýhodněným žákům

8. Francie multikulturní
a. Instituce působící v dané oblasti
b. Přípravné a podpůrné třídy

9. Jazykové vzdělávání
a. Organizace výuky cizím jazykům
b. Evropské sekce (sections européennes) a zahraniční spolupráce
c. Problémy jazykového vzdělávání
d. Jazyky Francie a proměny vzdělávací politiky k regionálním jazykům
e. Výuka regionálních jazyků

10. Zámořská teritoria

11. Vzdělanostní nerovnosti ve Francii: vývoj, rozpory a paradoxy
1.1 Nástroje měření a vědecké a politické zaměření

1.2 Demokratizace nebo masifikace sekundárního vzdělávání?
a. Zvrat v genderové nerovnosti: tichá a paradoxní revoluce
b. Průchod vzdělávacím systémem a osvojené znalosti a dovednosti: protichůdný vývoj
c. Sociální a školní segregace a kontextuální efekty
d. Prioritní vzdělávání: politika umožňující snižovat vzdělanostní nerovnosti?
e. Přehled literatury

12. Summary
13. Literatura
14. Rejstřík
15. Použité zkratky
16. Informace o autorech
17. Přílohy