English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Fenomén Dijon. Století českých maturit ve Francii.

[The Dijon phenomenon. A century of Czech graduation exams in France]

Hnilica, Jiří

brožovaná,  512 str., 1. vydání
vydáno: září 2017
ISBN 9788024635149
doporučená cena:  450 Kč

obálkaÚvod

Kapitola první: Francie a Československo: kultura, školství, politika

Kapitola druhá: Od burgundské révy k české maturitě
Dijon
Saint-Germain-en-Laye
Nîmes
Angoulême a nezaložená oddělení

Kapitola třetí: Nová elita první republiky
Prostředníci porozumění či ztracení synové národa?
Stipendia - jejich charakter a plátci
Otázka selektivnosti
Obsah, metoda, maturita
Internova každodennost

Kapitola čtvrtá: Symbol tradice v neklidných dobách
Školní rok ve stínu
Do boje, či domů?
Kousek Francie v protektorátu

Kapitola pátá: Proměněná tvář česko-francouzských vztahů
Návraty do sekcí
Spolek bývalých studentů mezi sjezdem a likvidací

Kapitola šestá: V soukolí kulturní diplomacie
Poušť cestou na Západ
Osm let života

Kapitola sedmá: Hlubiny, meandry a proměny
Sedmdesátá a osmdesátá léta
"Obnovit naše kořeny v Evropě"
Dovětek: sekce na (po) přelomu tisíciletí

Kapitola osmá: Srovnávací osudy
Republikánská elita v době zvratů
Generace po roce 1945
Osudy studentů šedesátých let

Závěr

Seznam zkratek
Seznam použitých pramenů a literatury
Seznam vyobrazení, grafů, tabulek a map
Summary
Jmenný rejstřík