English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Železniční reforma v Německu

[Railroad reform in Germany]

Nigrin, Tomáš - Tomeš, Zdeněk - Seidenglanz, Daniel - Mlsna, Petr a kol.

brožovaná,  148 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2017
ISBN 9788024636276
doporučená cena:  240 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Jedná se o téma velice aktuální, přitom ve světové odborné literatuře dosud jen málo řešené. Předmětnou problematikou se dosud zabývaly jen dílčí studie a nepočetné články v odborných periodikách - v komplexní podobě tak, jak je zpracována v posuzované monografii, nebylo dosud vydáno žádné knižní dílo. Monografie by měla potenciál pro vydání i ve světovém jazyce.
Předložená monografie je unikátní svým multidisciplinárním přístupem; z tohoto přístupu také vyplývají stanovená východiska a předpoklady a použité metody. Jednotícím prvkem, který z posuzovaného textu činí kompaktní, výzkumné dílo, je použití historické metody a komparativní analýzy. Metodický přístup je vzhledem k řešenému tématu zcela adekvátní, multidisciplinární pohled na téma je inovativní, přináší nové poznatky nejen o konkrétním předmětu výzkumu, ale využitelné i obecně při zkoumání socioekonomických souvislostí liberalizace odvětví dopravy.

Z recenzního posudku: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.