English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Železniční reforma v Německu

[Railroad reform in Germany]

Nigrin, Tomáš - Tomeš, Zdeněk - Seidenglanz, Daniel - Mlsna, Petr a kol.

brožovaná,  148 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2017
ISBN 9788024636276
doporučená cena:  240 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Úvod

1. Od počátků k unitární železnici
1.1 Rozvoj železnice v německém prostoru
1.2 Železnice po sjednocení Německa v roce 1871
1.3 Rozdělená země, rozdělená železnice
1.4 Dílčí shrnutí

2. Geografická a dopravní charakteristika železničního odvětví
2.1 Geografická charakteristika dopravně-železničního trhu
2.2 Geografická organizace dopravního systému
2.3 Rozvoj železniční sítě po roce 1990
2.4 Výkon železničního odvětví a modal split
2.5 Dílčí shrnutí

3. Reforma železnic - historicko-politický pohled
3.1 Komise pro spolkové železnice: dráhy budou opět v černých číslech!?
3.2 Reforma železnic v Německu: první fáze (1994-1999/2002)
3.3 Regionalizace
3.4 Bilance 90. let: reformy váznou
3.5 Roky 2001-2002: hledání nové cesty?
3.6 Reforma železnic: druhá fáze (od roku 2000–2002 a dále)
3.7 Bilance Deutsche Bahn: Finanční analýza současného stavu
3.8 Dílčí shrnutí

4. Právní rámec regulace železniční dopravy v Německu
4.1 Činnost regulátora podle práva Evropské unie
4.2 Právní úprava regulátora ve Spolkové republice Německo
4.3 Dílčí shrnutí

5. Vybrané problémy plynoucí z reformy železnic
5.1 Poplatky za užití dopravní cesty
5.2 Trakční energie
5.3 Poplatek za použití nádraží
5.4 Distribuce a prodej jízdenek
5.5 Neúspěch open access v dálkové dopravě
5.6 Dílčí shrnutí

Závěr
Literatura
Summary

Přílohy: Legislativa upravující železniční odvětví
Zákon o novém uspořádání železniční dopravy
Zákon o založení společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
Zákon o sloučení a novém členění majetku spolkových drah
Zákon o správě spolkové železniční dopravy
Zákon o regionalizaci místní veřejné osobní dopravy