English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Vzpomínky chirurga

[Memoires of a surgeon]

Nahodil, Vladimír

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  červen 2017
ISBN 9788024637020 (PDF)

doporučená cena:  110 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


S velkým zájmem jsem podrobně pročetl rukopis prof. Nahodila, zejména tu část, která pojednává o jeho lékařské a akademické činnosti na chirurgické klinice tehdejší Lékařské fakultě hygienické i o kontextech jeho akademické práce na fakultě. Text je zajímavý především pro množství údajů, poznámek a osobních pohledů na mnoho událostí z období, ve kterém prof. Nahodil na oddělení pracoval.
Největší síla textu je právě v oblasti historické paměti autora, díky které jsou připomenuta jména mladším pracovníkům částečně známá. Z tohoto hlediska považuji text za velmi cenný, který také přispívá k historické paměti dnešní 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Již mnohem složitěji dovedu posoudit text týkající se motolské chirurgické kliniky, předpokládám však, že jeho výpovědní hodnota bude podobná.
Práce je napsána srozumitelně, a to nejen lékařům, dobrou češtinou a pro ty, kteří se zajímají o historii pražské chirurgie nebo historii pražských lékařských fakult, je text jistě užitečný. Tak jako každé jiné vzpomínky je pochopitelné, že mají svůj subjektivní limit, ale také subjektivní kouzlo.

Z recenzního posudku: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.