English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Perifrastické konstrukce v portugalštině

Jindrová, Jaroslava

brožovaná,  126 str., 1. vydání
vydáno: březen 2017
ISBN 9788024633633
doporučená cena:  180 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Cílem práce je podat přehled perifrastických konstrukcí s významem fázovosti v současné evropské portugalštině.
Při jejich klasifikaci jsme vycházeli z modelu vytvořeného pro španělštinu Bohumilem Zavadilem, jenž navazuje na koncepci E. Coseria a Nelsona Cartageny. Opisné vazby dělíme podle povahovědějového významu do tří základních skupin: na perifráze s významem ingresivním, durativním a terminativním.
Celkem jsme vyhledali a podle významu zařadili 60 různých slovesných perifrází. Pro určení významu celé konstrukce ve třeba posuzovat širší kontext, neboť některé perifráze mohou mít více významů.