English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Psychologické aspekty vytrvalostního výkonu

[Psychological aspects of an endurance performance]

Kovářová, Lenka

brožovaná,  160 str., 1. vydání
vydáno: březen 2016
ISBN 9788024632308
doporučená cena:  200 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Studie se věnuje psychickým charakteristikám vrcholových sportovců – triatletů a snaží se svými výsledky přispět k dosud méně prozkoumané oblasti psychických determinant pro výběr talentovaných sportovců.
Autorka se postupně zabývá několika oblastmi, ve kterých se snaží nalézt konkrétní psychické předpoklady rozhodující při důležitých okamžicích sportovního výkonu a zjistit, zda je nějaký rozdíl v psychice vítězů a poražených, mužů a žen, mladších a starších závodníků.
V rámci studie analyzuje strukturu osobnosti, koncentraci pozornosti a využívání vnitřní řeči, zkoumá oblast výkonové motivace, a to jak jednotlivých dimenzí, tak celého strukturálního modelu. V poslední části se zaměřila na ochotu odolávat limitnímu individuálnímu vytrvalostnímu zatížení, porovnává vztahy mezi subjektivním vnímáním intenzity zatížení a fyziologickou odpovědí u triatlonistů a nesportovců a jejich vztah právě k výkonové motivaci.