English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

Filosofie

obálka

 • informace o edici
 • seznam titulů

 • Umění a péče o duši u Jana Patočky

  Josl, Jan

  Inspirace antickou filosofií, zvláště sókratovsko-platónským momentem, se v díle Jana Patočky promítla do klíčového motivu „péče o duši“, který v různé podobě určoval jeho filosofii dějin od 30. do 70. let. Duše, která u Sókrata už není homérský...

  vydáno: květen  2018
  doporučená cena: 190 Kč


  Pojem vědomí: Jeho jednota a rozmanitost

  Hill, James - Karásek, Jindřich (eds.)

  Rozdíl mezi starověkou a středověkou filosofií a filosofií po Descartovi bývá obvykle spatřován v tom, že ve starověké a středověké filosofii nenajdeme pojem, který by přesně odpovídal našemu pojmu vědomí. Tento náhled je ovšem správný jen částečně....

  vydáno: březen  2018
  doporučená cena: 190 Kč


  Být místem Bytí. Tři příspěvky ke studiu Martina Heideggera

  Michálek, Jiří

  Ne vždy je dobře rozuměno rozdílům ve filosofii Martina Heideggera před a po obratu (die Kehre) v jeho myšlení, a to včetně proměny chápání klíčového pojmu „das Dasein“ (pobyt) či užití pojmů nových, jako „das Ereignis“ nebo „das Gestell“. Jiří...

  vydáno: červenec  2017
  doporučená cena: 110 Kč


  Kantova praktická metafyzika

  Sikora, Ondřej

  Tématem knihy je syntetizující interpretace Kantovy ideje praktické metafyziky, o níž lze hovořit také jako o ideji metafyziky dobré vůle. Tato idea je rozpracována zejména v Kantově Kritice praktického rozumu, ale do jisté míry také v dalších...

  vydáno: červenec  2017
  doporučená cena: 330 Kč


  Jean-Jacques Rousseau: od "Rozpravy o původu nerovnosti" ke "Společenské...

  Sobotka, Milan

  Milan Sobotka, emeritní profesor novověké filosofie na Univerzitě Karlově v Praze, ve své knize o Jeanu-Jacquesu Rousseauovi vychází z předpokladu, že Rousseau je objevitelem hodnoty druhého (a druhých) pro každého jedince. Nejprve – v Rozpravě o...

  vydáno: prosinec  2015
  doporučená cena: 100 Kč