English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Šubrt, Jiří

stránka: [1] [2] [3] [>>]

v tisku

Detail knihy Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Šubrt, Jiří - Mlynář, Jakub - Paulíček, Miroslav a kol.

Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač...

doporučená cena: cca 290 Kč


Detail knihy Soudobá sociologie V Teorie sociální změny
E-KNIHA

Soudobá sociologie V Teorie sociální změny

Šubrt, Jiří a kol.

Pátý svazek Soudobé sociologie je věnován rozmanitým teoretickým přístupům k problematice sociální změny. V protikladu ke všemu, co je statické, znamená sociální změna dynamiku a diskontinuitu. Týká se sociálních struktur, kulturních vzorců,...

doporučená cena: 230 Kč


Detail knihy Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury
E-KNIHA

Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury

Šubrt, Jiří a kol.

Série učebních textů je zaměřena na aktuální otázky soudobé sociologie; druhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury. Komplikovaný a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma klíčovými pojmy představuje už po...

doporučená cena: 190 Kč


Detail knihy Soudobá sociologie I. Teoretické koncepce a jejich autoři
E-KNIHA

Soudobá sociologie I. Teoretické koncepce a jejich autoři

Šubrt, Jiří a kol.

Publikace mapuje významné teoretické trendy, jež ovlivňují charakter sociologie na počátku 21. století. Je určena studentům, kteří mají tuto problematiku ve svých studijních osnovách, i všem ostatním zájemcům z řad odborné i širší veřejnosti....

doporučená cena: 180 Kč


Detail knihy Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní
E-KNIHA

Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní

Šubrt, Jiří a kol.

Úvodní poznámka editora: Čtvrtý svazek učebních textů ze Soudobé sociologie nese podtitul, který je inspirován francouzským sociologem Michelem Maffesolim. Formulace Aktuální a každodenní naznačuje, že obsah má poměrně heterogenní charakter a...

doporučená cena: 210 Kč


Detail knihy Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností
E-KNIHA

Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností

Šubrt, Jiří a kol.

Třetí svazek učebních textů ze soudobé sociologie přináší stati, jejichž společným jmenovatelem je problematika aktuálních procesů probíhajících v soudobých společnostech. Publikace obsahuje texty zabývající se sociální změnou, teorií...

doporučená cena: 190 Kč


Detail knihy Soudobá sociologie VI Oblasti a specializace
E-KNIHA

Soudobá sociologie VI Oblasti a specializace

Šubrt, Jiří a kol.

Tímto šestým svazkem se uzavírá série knižních publikací, které pod označením Soudobá sociologie začaly vycházet v roce 2006. Cílem celého projektu bylo zprostředkovat českému čtenáři informace o základních trendech soudobé světové sociologie....

doporučená cena: 253 Kč


Soudobá sociologie V Teorie sociální změny

Šubrt, Jiří a kol.

Pátý svazek Soudobé sociologie je věnován rozmanitým teoretickým přístupům k problematice sociální změny. V protikladu ke všemu, co je statické, znamená sociální změna dynamiku a diskontinuitu. Týká se sociálních struktur, kulturních vzorců,...

doporučená cena: 375 Kč