English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITA únor 2017:


Medievistika

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám novinku edice Medievistika. Monografie Benátky a jejich impérium ve Středomoří podává na základě rozsáhlého studia archivních pramenů plastický a mimořádně detailní obraz středověkých obchodních poměrů v oblasti Středozemního moře.

"Profesor Bernard Doumerc je vedoucím katedry dějin na univerzitě v Toulouse a mezinárodně uznávaným odborníkem na kulturněhistorické dějiny Středomoří, křížových výprav a středověké Itálie. (…) (Tuto knihu) psal řadu let s cílem neoslovit tentokrát jen hlouček spřízněných odborníků, ale zpřístupnit vlastní pramenné bádání také širšímu okruhu vzdělaných zájemců, pro něž Benátky a jejich laguna jsou a nepochybně i v následujících desetiletích zůstanou kulturně-turistickým magnetem. Jako zkušený historik odpovídá postupně na základní otázku: jakými politickými a vojenskými prostředky dóžecí vláda rozšiřovala a upevňovala benátskou nadvládu nad teritoriem tak rozsáhlým, že můžeme hovořit (byť s trochou ahistorické nadsázky) o středověkém koloniálním impériu? Bernard Doumerc jako historický antropolog vyškolený francouzským proudem Annales nikdy neopomíjí lidský faktor: zdůrazňuje proto na konkrétních příkladech množství prolité krve a váhu zlata, které bylo napříč staletími třeba obětovat pro upevnění vlády Benátčanů nad geograficky a kulturně odlišnými teritorii."

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.