English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

vychází 2 x ročně 
brožovaná, 230 x 157 mm
ISSN 0536-2520
E-ISSN 2464-7063
cena tištěného čísla: 160 Kč 

obálka
aktuální číslo
Rukopisy zasílejte na e-mailovou adresu: monikabrenisinova@seznam.cz (Monika Brenišínová)

Formální úprava rukopisu se řídí obecnými pokyny pro autory nakladatelství Karolinum.

Recenzní řízení
1) Výkonný redaktor posuzuje, zda zaslané rukopisy odpovídají zaměření časopisu a zda splňují formální náležitosti, které časopisy vyžaduje.
2) Vyhovující články jsou následně poslány k posouzení dvěma nezávislým externím recenzentům (double blind peer review).

Otevřený přístup
Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že AUC Philologica je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu
Časopis AUC Philologica používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Publikační poplatky
Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

Dlouhodobá archivace
Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

Instructions for Authors
Normas para los textos entregados a la revista científica Ibero-Americana Pragensia

Creative Commons License
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.