English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

 • ČASOPISY
 • >
 • FOLIA PHARMACEUTICA UNIVERSITATIS CAROLINAE

FOLIA PHARMACEUTICA UNIVERSITATIS CAROLINAE

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
vychází 1 x ročně 
brožovaná, 230 x 157 mm
ISSN 1210-9495


obálka
aktuální číslo
 • o časopise
 • redakční rada

 • archiv
 • doc. RNDr. Pavla Žáčková, CSc. (šéfredaktorka)

  doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
  prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
  prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
  prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
  doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
  prof. PhMr. RNDr. Jan Solich, CSc.
  prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.