English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

FOLIA PHARMACEUTICA UNIVERSITATIS CAROLINAE

2016 XLVII

Žáčková, Pavla (ed.)

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
vychází 1 x ročně 
brožovaná, 162 str., 230 x 157 mm
ISSN 1210-9495

vydáno: červen 2017
ISBN 978-80-246-3518-7

obálka