English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

The Prague of Charles IV.

Royt, Jan

cena: 450 Kč

anotace není dostupná

Základy teorie krizového managementu

Antušák, Emil - Vilášek, Josef

cena: 180 Kč

Publikace je určena především studentům dvouoborového studia studijního oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání na Fakultě...

Státní orgány sociálněprávní ochrany dětí

Matoušek, Oldřich - Pazlarová, Hana

cena: 200 Kč

Dobrá praxe je způsob práce, který někdo vyzkoušel, uplatnil a který se osvědčil. Kritériem osvědčení bývá shoda mínění zainteresovaných...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století
E-KNIHA

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století

Vopěnka, Petr

cena: 110 Kč

Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není...

Detail knihy Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin
E-KNIHA

Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin

Vopěnka, Petr

cena: 100 Kč

Neexistencí množiny všech přirozených čísel infinitní matematika nekončí. Množství nových hodnotných podnětů jí nabízí reálný svět a nemusí...

Detail knihy Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace
E-KNIHA

Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace

Vopěnka, Petr

cena: 100 Kč

Páteří, byť často skrytou, veškeré infinitní matematiky od jejích počátků až do dnešní doby jsou reálná čísla. Také v nové infinitní...

V TISKU:

Detail knihy Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů

Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů

Pecha, Jan - Dovalil, Josef - Suchý, Jiří

cena: 150 Kč

Monografie se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje českých (před rokem 1993 československých) tenistů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda...

Detail knihy Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeňas de los siglos XIX y XX

Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeňas de los siglos XIX y XX

Opatrný, Josef (ed.)

cena: 400 Kč

Monografie, na níž se podíleli historikové a literární vědci z Kuby, Francie, Španělska, České republiky a dalších států, pojednává o...

KALENDÁŘ AKCÍ:

14.09.2016 18:00

Prezentace knihy Ardžunova svatba

Kde: Kavárna u Rotlevů, Kamzíkova 4, Praha 1

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci starojavánského eposu Mpu Kanwa: Ardžunova svatba, který z originálu přeložila Zorica Dubovská a přebásnil Petr Komers.

Akce se koná 14. 9. 2016 od 18.00.

Podrobnosti o publikaci naleznete ZDE.

Těšíme se na Vás.

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

rádi bychom Vám představili naše nové e-knihy, mezi kterými najdete např. publikaci Náboženství společnosti Niklase Luhmanna, sociologického klasika označovaného za „Hegela druhé poloviny 20. století“, nebo průkopnické dílo Vincenta Crapanzana Tuhami: Portrét Maročana, které zásadním způsobem přispělo k formování nového metodologického přístupu kulturní antropologie.

Vaší pozornosti by neměla ujít také publikace Psychiatrie a pedopsychiatrie od kolektivu autorů pod vedením Ladislava Hosáka, která obdržela Kuffnerovu cenu za rok 2016 za nejlepší práci v oboru psychiatrie v ČR. Kniha přináší ucelený pohled na problematiku oboru a zahrnuje podrobně zpracovanou oblast pedopsychiatrie, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace.

O tom, co ovlivňuje naše každodenní rozhodování, se dočtete v nové knize Františka Koukolíka Rozhodování. Publikace přibližuje čtivou, esejistickou formou současný stav teorie rozhodování, která vychází z evoluční biologie, psychologie, ekonomie, neurovědy i filosofie.

V neméně objevné knize holandského profesora mediálních studií Marka Deuzeho Media life se dočtete o dopadech nových médií na každodenní život jednotlivce v globalizované společnosti. V recenzi pro iLiteratura.cz ji Jan Lukavec označil za „brilantně napsanou knihu, ve které se autor odvolává na úctyhodné množství klasických literárních a filozofických děl, ale i na zcela nedávné průzkumy a teoretické koncepce“.

Publikace Historici, historiografie a dějepis Petra Čorneje přináší devatenáct studií, v nichž autor analyzoval problémy moderní české a částečně též světové historiografie v širokém časovém záběru od počátku 19. až na práh 21. století. V netradičním osvětlení i kontextech se tak objevují významné osobnosti českého dějepisectví. Nově přepracované a doplněné stati rámují úvahy kriticky se vyrovnávající s postmoderní výzvou, zvláště dílem Haydena Whitea.

Na závěr bychom Vám rádi krátce představili také publikaci Matěje Spurného Most do budoucnosti, která se, jak píše ve své recenzi Milena Bartlová, „sice zabývá historií jednoho města, je ale důležitá v mnohem širším ohledu. Patří k prvním rozsáhlejším a pro širší veřejnost knižně vydaným výsledkům takového studia období státního socialismu, které bere vážně ‚socialismus jako myšlenkový svět'.“