English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Klasická teoretická fyzika

Štoll, Ivan - Tolar, Jiří - Jex, Igor

cena: 390 Kč

Publikace je základní vysokoškolskou učebnicí poskytující ucelený pohled na klasickou teoretickou fyziku. Čtenáři nabízí pohled na...

Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries.

Klusáková, Luďa et al.

cena: 200 Kč

Malá města v Evropě ve dvacátém a na počátku jedenadvacátého století jsou v historickém výzkumu opomíjená. Problematika kulturního dědictví...

Alois Richard Nykl: Poznámky k revoluční akci v Chicagu (1914–1918)

Ženka, Josef (ed.)

cena: 420 Kč

Český Američan Alois Richard Nykl (1885–1958) se do historie zapsal především jako lingvista, polyglot a orientalista. Po své devítileté...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Instability in the Middle East
E-KNIHA

Instability in the Middle East

Černý, Karel

cena: 420 Kč

Blízkovýchodní nestabilita se vnějškově manifestuje různými způsoby: krizí vládnoucích režimů, vzestupem politického islámu, terorismu,...

Detail knihy Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries.
E-KNIHA

Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries.

Klusáková, Luďa et al.

cena: 140 Kč

Malá města v Evropě ve dvacátém a na počátku jedenadvacátého století jsou v historickém výzkumu opomíjená. Problematika kulturního dědictví...

Detail knihy Pud u Freuda
E-KNIHA

Pud u Freuda

Kučera, Miloš

cena: 330 Kč

Monografie představuje úvod do Freudova učení, klade si otázky, jak Freud přemýšlel, na jaký rozpor nebo nedostatek svých předchozích textů...

V TISKU:

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Tento týden se tři edice dočkaly nového přírůstku.

V edici Myšlení současnosti vychází Spinoza a politika od Étienna Balibara, který je jedním z nejvýznamnějších politických myslitelů dneška. Jeho kniha představuje přehledný úvod do filosofie Barucha Spinozy a za své východisko si bere problémy Spinozovy politiky. Vůdčím tématem celé knihy je problém vztahu mezi filosofií a politikou. Balibar tedy nejen vykládá Spinozovo myšlení, ale uvažuje rovněž o politické úloze filosofa a na Spinozově příkladu prokazuje neoddělitelnost filosofických a politických otázek.

Přírůstkem edice Dramatica je Gérard de Nerval a jeho dvojenec. Petr Christov se v ní věnuje výrazné osobnosti francouzského romantismu a zaměřuje se na méně reflektovanou divadelní a kritickou sféru Nervalova díla. Zároveň přináší dílčí nové a v drtivé většině první české překlady vybraných autorových textů a řadí je do kontextu dobové literárně-dramatické a divadelní produkce.

Krásně letním tématem se zabývá třetí novinka, která vychází v edici Orální historie a soudobé dějiny. S chalupařením se přímo či zprostředkovaně setkala většina české populace. Kniha O chalupách a lidech Petry Schindler-Wisten přibližuje vývoj tohoto fenoménu v antropologicko-historické perspektivě, snaží se ozřejmit jeho vliv na každodenní život občanů v Československu před rokem 1989 a jeho proměnu v následujících dekádách.