English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Česká psychopedie

Černá, Marie - Šiška, Jan - Strnadová, Iva - Kainová, Tamara - Titzl, Boris

cena: 240 Kč

Psychopedie je interdisciplinární obor zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením. Publikace...

Indie očima Evropanů: Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství

Fárek, Martin

cena: 270 Kč

Hlavní tezí publikace Martina Fárka je tvrzení, že ačkoliv orientalistické či religionistické zkoumání zdánlivě předkládá nezkreslené, ba...

Methodology of Social Sciences

Ochrana, František

cena: 180 Kč

The methodology of science is of a crucial importance for the building of science as a whole as well as for the forming of the different...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Česká psychopedie
E-KNIHA

Česká psychopedie

Černá, Marie - Šiška, Jan - Strnadová, Iva - Kainová, Tamara - Titzl, Boris

cena: 170 Kč

Psychopedie je interdisciplinární obor zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením. Publikace...

V TISKU:

Detail knihy Spravedlnost: Co je správné dělat

Spravedlnost: Co je správné dělat

Sandel, Michael

cena: 350 Kč

V knižním zpracování populárního televizního pořadu profesora Michaela Sandela (Harvard) se čtenáři představují svižně a vtipně psané...

Detail knihy Rozvoj hospicové péče a její bariéry

Rozvoj hospicové péče a její bariéry

Tomeš, Igor a kol.

cena: 190 Kč

Monografie vypracovaná pracovníky katedry sociální práce a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci výzkumu „Sociální souvislosti...

Detail knihy Klíč k novověké paleografii

Klíč k novověké paleografii

Ebelová, Ivana

cena: 280 Kč

Příručka „Klíč k novověké paleografii“ představuje praktickou pomůcku pro zvládnutí čtení raně novověkých a novověkých paleografických...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám novou publikaci Václava Soukupa Prehistorie rodu Homo.

Hlavními hrdiny této encyklopedicky koncipované vědecké monografie jsou předci člověka a fenomén kultury. Prostřednictvím kultury se příslušníci lidského rodu dokázali nejen vyčlenit ze světa přírody, ale také vytvořit "druhou lidskou přírodu”, jež ovlivňuje osudy všech živých bytostí na naší planetě. Evoluce člověka je v současné době studována z perspektivy mnoha přírodních i společenských věd. Proto autor své čtenáře nejdříve systematicky seznamuje se současnými poznatky z oblasti paleoantropologie, genetiky a primatologie. Teprve poté předkládá svou vlastní interpretaci evolučního příběhu rodu Homo a formuluje své názory na vznik lidské kultury a umělecké kreativity.

Publikace je vybavena rozsáhlou obrazovou přílohou (slavné artefakty pravěkého umění, originální kreslené rekonstrukce předků člověka, mapy, časové osy apod.).