English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Courtrai. 11. července 1302. Bitva zlatých ostruh

Hélary, Xavier

cena: 220 Kč

Bitva u Courtrai, kterou v roce 1302 svedlo flanderské vojsko s vojskem francouzského krále Filipa Sličného, se v 19. století stala...

Životní styl české mládeže

Rychtecký, Antonín - Tilinger, Pavel

cena: 250 Kč

Předkládaná monografie přináší odpovědi na otázky spojené se studiem životního stylu, pohybové aktivity a motorické výkonnosti české...

Z dějin české každodennosti. Život v 19. století

Lenderová, Milena a kol.

cena: 390 Kč

„Dlouhé“ 19. století, doba od konce 18. věku do vypuknutí první světové války, nebylo jen stoletím zrodu občanské společnosti, dobou...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Slovník žurnalistiky
E-KNIHA

Slovník žurnalistiky

Halada, Jan - Osvaldová, Barbora (eds.)

cena: 240 Kč

Slovník žurnalistiky je výsledkem práce sedmnácti autorů, kteří působí na katedrách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty...

Detail knihy Ruská agrese proti Ukrajině
E-KNIHA

Ruská agrese proti Ukrajině

Šír, Jan a kol.

cena: 270 Kč

Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy...

Detail knihy Korpus a korpusová lingvistika
E-KNIHA

Korpus a korpusová lingvistika

Čermák, František

cena: 240 Kč

Obsah i zaměření knihy Korpus a korpusová lingvistika vystihuje v zásadě její název. Zabývá se korpusem, v moderní lingvistice teprve...

V TISKU:

Detail knihy Inovace - vědění - instituce: k výzvám současné doby

Inovace - vědění - instituce: k výzvám současné doby

Müller, Karel

cena: 390 Kč

V každodenním laickém vědění je vztah inovací a institucí chápán jako protikladný. Inovace sledují změnu a instituce stabilizují sociální...

Detail knihy Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Šubrt, Jiří - Mlynář, Jakub - Paulíček, Miroslav a kol.

cena: 290 Kč

Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své...

Detail knihy Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti

Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti

Petr, Miroslav

cena: 190 Kč

Tělesná zdatnost je komplexní fenotyp, který je ovlivněn mnoha environmentálními a genetickými faktory. Většina prací z minulosti proto...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

se začátkem adventního období Vám představujeme dvě novinky historické řady.

Publikace Z dějin české každodennosti přestavuje 19. století z perspektivy běžných činností lidského života. Bez ohledu na to, jaký politický režim zrovna panoval, lidé jedli, bydleli a oblékali se, zakládali rodiny, vychovávali děti, stárnuli a umírali. Autoři pracovali s deníky a pamětmi, korespondencí, účty, s dobovou odbornou literaturou (právnickou, pedagogickou, lékařskou), s tiskem i obrazovými prameny. Výsledkem je čtivou formou podaný obraz života našich předků.

Kniha Válka Severu proti Jihu je věnována nejsledovanějšímu období dějin Spojených států, nezabývá se však jen válečnými událostmi, ale širším kontextem střetnutí mezi dvěma částmi Unie. Více pozornosti než samotnému průběhu bitev věnuje autor historickému a politickému kontextu i osobnostem protagonistů. Aktualizované a rozšířené vydání úspěšné klasiky předního českého amerikanisty.