English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

The Irish Franciscans in Prague 1629–1786

Pařez, Jan - Kuchařová, Hedvika

cena: 390 Kč

At the end of the sixteenth century, Queen Elizabeth I forced the Irish Franciscans into exile. Of the four continental provinces to which...

Czech law in historical contexts

Kuklík, Jan

cena: 390 Kč

The legal system of the present-day Czech Republic would not be understood properly without sufficient knowledge of its historical roots...

Apologia mimorum od Chorikia z Gazy. Obrana herců ve jménu Dionýsa.

Šípová, Pavlína

cena: 140 Kč

Kniha navazuje na současný badatelský zájem o kulturu oblasti východního Středomoří v poantickém a byzantském období. Zároveň vyplňuje...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice
E-KNIHA

Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice

Mejstřík, Michal - Pečená, Magda - Teplý, Petr

cena: 340 Kč

Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochází globální bankovnictví v posledních letech dynamickým...

Detail knihy Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století
E-KNIHA

Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století

Koudelková, Petra (ed.)

cena: 100 Kč

Komunikace zaujímá v dnešní společnosti přední postavení a nejinak je tomu také v katolické církvi. I tady se v posledních letech musely...

Detail knihy Prolegomena k nové infinitní matematice
E-KNIHA

Prolegomena k nové infinitní matematice

Vopěnka, Petr

cena: 100 Kč

Pro matematiku dvacátého století je příznačné, že její hlavní proud nekonečno zkoumající a zároveň aplikující, byť v bizarních ideálních...

V TISKU:

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám novinku z edice Politeia.

Kniha Wendy Goldmanové Vytváření nepřítele zkoumá mezilidské vztahy a vzorce chování v letech 1937 až 1938 v Sovětském svazu, tedy v období velkého teroru. Na osudech jednotlivých zaměstnanců tří velkých moskevských továren autorka ukazuje, jak masové operace (zatýkání určitých skupin obyvatel) a výzvy vedoucích představitelů komunistické strany k odhalování „skrytých nepřátel“ uvedly do pohybu dynamiku teroru, před jehož destruktivní silou nakonec nebyl nikdo v bezpečí.

(…) Knihu lze samozřejmě číst i dalšími způsoby – jako příspěvek k dějinám násilí, sociální mobility, proměnám ideologie nebo k dějinám práce. Všechny tyto další způsoby čtení se však nakonec scházejí v tom, jak důležité je zachytit a vysvětlit sociální dynamiku teroru, jehož podněty sice vycházely z centrálního aparátu, který ale zachvátil celou společnost jako svého druhu kolektivní panika. Porozumět této panické situaci, logice jednání lidí a všem důsledkům, které s sebou různé reakce přinášely, má obrovský význam nejen ve vztahu k výzkumu stalinismu, ale poukazuje k obecnějším souvislostem jednání lidí v mimořádných situacích. Je přitom zřejmé, že stalinská ideologie nebyla jen „lží“, jejímž úkolem by bylo jen maskovat jiné, svou povahou „materiální“ nebo „mocenské“ zájmy (ať centrálního aparátu, nebo různých skupin obyvatelstva), ale umožňovala mnoha lidem vyjádřit své strachy, osobní očekávání nebo intuitivní představy o legitimním řádu. Ve skutečnosti měla ideologie obrovské potenciály, a to jak pro sociální integraci, tak pro rozpoutávání a eskalaci konfliktů. Zdánlivě nepolitické prvky přitom měly klíčový význam pro rozdmýchávání teroru. Představy o pracovní disciplíně nebo osobních vztazích vstupovaly do strategií přežití a stávaly se motivačním zdrojem pro další konflikty, denunciace a zastrašování. Vazba mezi tímto participativním, „demokratickým“ rozměrem teroru a různými strategiemi přežití, jež lidé volili, aby zachránili sebe a své blízké, utvářela v rozhodující míře dynamiku stalinského teroru. A odsud pak nejspíš pramenilo i charisma stalinské doby, plné neštěstí a zmařených nadějí i životů, zároveň však obětavosti a výjimečné odvahy.

Z doslovu Michala Pullmanna

Ukázku z publikace naleznete na našem Facebooku.