English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Survey of Topographical Anatomy

Kos, Jaroslav - Heřt, Jiří - Hladíková, Jaroslava

cena: 260 Kč

Původní text publikovali anatomové z Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni Jaroslav Kos, Jiří Heřt a Jaroslava Hladíková v roce 1964....

Stručná biostatistika pro lékaře

Procházka, Bohumír

cena: 160 Kč

Předkládaná publikace si bere za cíl seznámit stručnou formou především lékaře se základními metodami používanými při hodnocení...

Pojišťovny ve službách hákového kříže

Jelínek, Tomáš

cena: 270 Kč

Publikace se zabývá rolí protektorátních pojišťoven ve financování druhé světové války a podpoře německého válečného hospodářství, způsobem...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Gerontologie
E-KNIHA

Gerontologie

Štěpánková, Hana - Höschl, Cyril - Vidovicová, Lucie a kol.

cena: 200 Kč

Monografie předkládá komplexní obraz současné gerontologie. Obsahem publikace jsou ukázky vybraných gerontologických přístupů a otázek...

Detail knihy Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám
E-KNIHA

Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám

Maslowski, Nicolas - Šubrt, Jiří a kol.

cena: 210 Kč

Během posledních tří desetiletí jsme svědky toho, že se problematika paměti stává jedním z dominantních témat sociálních a humanitních věd....

Detail knihy Úvod do sociologie
E-KNIHA

Úvod do sociologie

Havlík, Radomír

cena: 90 Kč

Nové, upravené vydání učebnice Radomíra Havlíka slouží k základní orientaci při studiu vybraných společenských problémů. Jednotlivé...

V TISKU:

Detail knihy Předpoklady primární plavecké gramotnosti v raném věku

Předpoklady primární plavecké gramotnosti v raném věku

Nováková, Tereza - Čechovská, Irena - Pathyová, Michaela - Obytová, Petra

cena: 220 Kč

Kniha je teoretickým zázemím pro korektní vedení pohybových aktivit dětí v raném věku ve vodním prostředí tak, aby byly pro dítě...

Detail knihy The Master of the Třeboň Altarpiece

The Master of the Třeboň Altarpiece

Royt, Jan

cena: 795 Kč

The Master of the Třeboň Altarpiece was one of the most important Gothic artists of the international style art in the European context....

Detail knihy Rhetoric in European Culture and Beyond

Rhetoric in European Culture and Beyond

Kraus, Jiří

cena: 395 Kč

Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám publikaci Franca Morettiho Grafy, mapy, stromy.
Tato kniha si klade za cíl přiblížit literární historii ostatním humanitním vědám pomocí nástrojů vyvinutých původně pro jiné oblasti výzkumu: kvantitativních grafů, zeměpisných map a vývojových stromů evoluční biologie. Autor pohlíží na literaturu nikoli jako na kánon vybraných děl, ale spíše jako na systém a na velkém množství materiálu se nám představují překvapivé literární dějiny, jež stírají hranice mezi vysokým a nízkým, mezi mistrovskými a zapomenutými díly, mezi dnešní klasikou a někdejšími bestsellery. Neméně invenční je i doslov Alberta Piazzy, který kromě souhrnu Morettiho podnětů a úvah vybízí k užšímu dialogu mezi literární historií a genetikou.

Zároveň se jedná o první titul nové řady Studia nových médií, která představí čtenářům významné publikace z neustále se proměňující a nejednoznačně definovatelné oblasti nových médií. Edice je určena nejen studentům se zájmem o obor, ale také širší veřejnosti, kterou seznámí s aktuální kritickou reflexí proměny společnosti související s všudypřítomnou expanzí informačních technologií.

V této edici dále připravujeme knihy Jazyk nových médií Lva Manoviche a Media Life Marka Deuze.