English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Prehistorie rodu Homo

Soukup, Václav

cena: 1100 Kč

Kniha Prehistorie rodu Homo se pokouší odpovědět na nadčasovou otázku spjatou s existencí lidského rodu: “kdo jsme, odkud jsme a kam...

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Stejskalová, Eva

cena: 360 Kč

Zprávy se mezi lidmi šířily od nepaměti. Vyprávění, poselství, dopisy, písně, ale i psané novinky, vyobrazení a letáky předcházely...

T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci

Kubů, Eduard - Šouša, Jiří

cena: 260 Kč

Masarykova zahraniční akce, její švýcarský počátek, není jen dokladem velkého diplomaticko-organizačního díla a umu několika málo...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky
E-KNIHA

Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky

Wierzbicka, Anna

cena: 310 Kč

Titul Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky se věnuje základním jednotkám sémantické teorie, kterou Anna Wierzbiczka...

Detail knihy Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu
E-KNIHA

Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu

Frouz, Jan - Moldan, Bedřich

cena: 260 Kč

Publikace ukazuje, že environmentální problémy mají nejen stránku čistě přírodovědnou, ale obsahují zpravidla i pohled technický,...

V TISKU:

Detail knihy Dialogické interpretace

Dialogické interpretace

Hoffmannová, Jana - Hoffmann, Bohuslav

cena: 370 Kč

Dva autoři – lingvistka a literární vědec – se ve svých individuálních i společných studiích zaměřují na široce chápanou dialogičnost jako...

Detail knihy Mluvnice současné češtiny I. Jak se píše a jak se mluví

Mluvnice současné češtiny I. Jak se píše a jak se mluví

Cvrček, Václav a kol.

cena: 350 Kč

Předkládaná Mluvnice současné češtiny autorů působících na různých ústavech Univerzity Karlovy je po téměř patnácti letech novým pokusem o...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa jsme pro Vás připravili nové vydání monografie Jiřího Kejře Jan Hus známý i neznámý.
Jeden z nejzasvěcenějších husovských badatelů vypráví čtivou formou příběh života Mistra Jana Husa, zvláštní pozornost zaměřuje na průběh a okolnosti jeho procesu na kostnickém koncilu. Shrnuje tak své dlouholeté bádání, které této klíčové osobnosti našich dějin věnoval. Přestože autor pokládal tuto knihu za pouhý zlomek díla, jež by mělo o osobnosti Husova formátu vzniknout, lze ji právem považovat nikoli za fragment, ale za koncentrovaný, hodnotný extrakt zamýšlené, ale nerealizované obsáhlé monografie. Druhé vydání vychází v grafické úpravě Zdeňka Zieglera a je doplněné ilustračními materiály.

Ukázku z knihy naleznete na našem facebookovém profilu.