English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů

Pecha, Jan - Dovalil, Josef - Suchý, Jiří

cena: 150 Kč

Monografie se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje českých (před rokem 1993 československých) tenistů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Základy teorie krizového managementu
E-KNIHA

Základy teorie krizového managementu

Antušák, Emil - Vilášek, Josef

cena: 130 Kč

Publikace je určena především studentům dvouoborového studia studijního oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání na Fakultě...

Detail knihy Physical and personality traits of Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia
E-KNIHA

Physical and personality traits of Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia

Vlček, Emanuel - Bartoníček, Jan (ed.) - Royt, Jan (ed.)

cena: 100 Kč

On the occasion of the 600th anniversary of the death of Charles IV in 1978, Professor Emanuel Vlček, MD, DSc conducted research of the...

Detail knihy Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů
E-KNIHA

Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů

Pecha, Jan - Dovalil, Josef - Suchý, Jiří

cena: 110 Kč

Monografie se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje českých (před rokem 1993 československých) tenistů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda...

V TISKU:

Detail knihy Východní křesťanské církve

Východní křesťanské církve

Szabo, Miloš

cena: 300 Kč

Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedním z jeho nejvlivnějších center byl Řím, jenž se také stal sídlem papežů a zůstal...

Detail knihy Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů

Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů

Hurychová, Klára - Tomášek, Petr - Zvára, Michael

cena: 390 Kč

Publikace představuje první z plánované řady prací týkajících se práva obchodních korporací a obchodního práva obecně. Jejím cílem je...

Detail knihy Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích

Šváb, Jan a kol.

cena: 420 Kč

Předkládaná kniha je dílem více než 50 autorů, převážně chirurgů, kteří popsali historii svých pracovišť. Vychází z tradičního zájmu, který...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

rádi bychom Vám představili naše nové e-knihy, mezi kterými najdete např. publikaci Náboženství společnosti Niklase Luhmanna, sociologického klasika označovaného za „Hegela druhé poloviny 20. století“, nebo průkopnické dílo Vincenta Crapanzana Tuhami: Portrét Maročana, které zásadním způsobem přispělo k formování nového metodologického přístupu kulturní antropologie.

Vaší pozornosti by neměla ujít také publikace Psychiatrie a pedopsychiatrie od kolektivu autorů pod vedením Ladislava Hosáka, která obdržela Kuffnerovu cenu za rok 2016 za nejlepší práci v oboru psychiatrie v ČR. Kniha přináší ucelený pohled na problematiku oboru a zahrnuje podrobně zpracovanou oblast pedopsychiatrie, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace.

O tom, co ovlivňuje naše každodenní rozhodování, se dočtete v nové knize Františka Koukolíka Rozhodování. Publikace přibližuje čtivou, esejistickou formou současný stav teorie rozhodování, která vychází z evoluční biologie, psychologie, ekonomie, neurovědy i filosofie.

V neméně objevné knize holandského profesora mediálních studií Marka Deuzeho Media life se dočtete o dopadech nových médií na každodenní život jednotlivce v globalizované společnosti. V recenzi pro iLiteratura.cz ji Jan Lukavec označil za „brilantně napsanou knihu, ve které se autor odvolává na úctyhodné množství klasických literárních a filozofických děl, ale i na zcela nedávné průzkumy a teoretické koncepce“.

Publikace Historici, historiografie a dějepis Petra Čorneje přináší devatenáct studií, v nichž autor analyzoval problémy moderní české a částečně též světové historiografie v širokém časovém záběru od počátku 19. až na práh 21. století. V netradičním osvětlení i kontextech se tak objevují významné osobnosti českého dějepisectví. Nově přepracované a doplněné stati rámují úvahy kriticky se vyrovnávající s postmoderní výzvou, zvláště dílem Haydena Whitea.

Na závěr bychom Vám rádi krátce představili také publikaci Matěje Spurného Most do budoucnosti, která se, jak píše ve své recenzi Milena Bartlová, „sice zabývá historií jednoho města, je ale důležitá v mnohem širším ohledu. Patří k prvním rozsáhlejším a pro širší veřejnost knižně vydaným výsledkům takového studia období státního socialismu, které bere vážně ‚socialismus jako myšlenkový svět'.“