English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Praha barokní

Vlnas, Vít

cena: 420 Kč

"Praha barokní" pokrývá historické údobí Prahy od Bílé hory po dobu osvícenství, tedy od roku 1620 do osmdesátých let 18. století....

Mizení

Svatoňová, Kateřina - Krtilová, Kateřina (eds.)

cena: 320 Kč

Zatímco středem zájmu evropské filosofické tradice je zejména zjevování se věcí, teorie a filosofie médií, tak jak ji zde představujeme, se...

Smrt

Dasturová, Francoise

cena: 280 Kč

Člověk ví, že musí zemřít, a toto vědomí patří mezi základní charakteristiky lidskosti, náboženství, metafyzika a kultura si však kladou za...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Jazyk a myšlení
E-KNIHA

Jazyk a myšlení

Imaiová, Mucumi

cena: 150 Kč

Prostřednictvím jazyka se díváme na svět kolem nás a přemýšlíme. Znamená to tedy, že způsob chápání reality a myšlení jednoho národa, který...

Detail knihy Laudabile Carmen - část II
E-KNIHA

Laudabile Carmen - část II

Kuťáková, Eva

cena: 180 Kč

Druhá část učebního textu (Laudabile Carmen) je pojata jako uvedení do četby římské poezie a první seznámení s myšlením o literatuře a...

Detail knihy Obsahový rozbor současné angličtiny
E-KNIHA

Obsahový rozbor současné angličtiny

Mathesius, Vilém

cena: 180 Kč

Práce zakladatele naší anglistiky, významného českého jazykovědce a jedné z ústředních postav Pražského lingvistického kroužku Viléma...

V TISKU:

Detail knihy Public Policy

Public Policy

Potůček, Martin

cena: 450 Kč

Publikace je určena především zahraničním studentům veřejné politiky. Představuje originální příspěvek k již publikovaným učebnicím veřejné...

Detail knihy Courtrai. 11. července 1302. Bitva zlatých ostruh

Courtrai. 11. července 1302. Bitva zlatých ostruh

Hélary, Xavier

cena: 220 Kč

Bitva u Courtrai, kterou v roce 1302 svedlo flanderské vojsko s vojskem francouzského krále Filipa Sličného, se v 19. století stala...

Detail knihy Životní styl české mládeže

Životní styl české mládeže

Rychtecký, Antonín - Tilinger, Pavel

cena: 250 Kč

Předkládaná monografie přináší odpovědi na otázky spojené se studiem životního stylu, pohybové aktivity a motorické výkonnosti české...

KALENDÁŘ AKCÍ:

06.12.2017 18:00

Z pekla do rozvalin – představení publikace Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy

Kde: Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

V žádné z okupovaných zemí se nacistům za 2. světové války nepodařilo zcela zničit tamní židovské obce. Z vyhlazovacích táborů a pochodů smrti však hrstky přeživších přicházely do materiálně i morálně rozvrácených vlastí a obnova jejich komunit nebyla snadná. O tom, co je doma čekalo a jak na ně reagovala ostatní společnost, vypráví sborník Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy (Karolinum, Praha 2016). Studenti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v něm převážně na základě ústních svědectví pamětníků líčí pověstnou "hodinu nula" v řadě osvobozených států. S jednou z editorek svazku historičkou Kateřinou Královou a s Jiřím Kocianem a Jakubem Mlynářem z Centra vizuální historie Malach se nad touto publikací zamýšlí Petr Brod. Vstup volný.

Těšíme se na Vás.

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

s radostí Vám představujeme dvě listopadové novinky.

Právě vydaná monografie Ruská agrese proti Ukrajině osvětluje širší pozadí poslední ruské agrese a podává analýzu vývoje na Ukrajině po roce 2014 v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem, který představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945.

Shromážděním obrovského množství fakt, přesvědčivých a výborně doložených, pak (autoři) nenechávají čtenáře na pochybách, že název díla odpovídá skutečnosti – jedná se právě o nevyprovokovanou agresi jednoho státu proti druhému.
- z recenze Jefima Fištejna

Kniha francouzského historika Oliviera Marina Geneze pražského reformního hnutí mapuje počátky a gradaci konfliktu, při němž z věrnosti k mistru Janu Husovi Čechy přervaly pouta s koncilem i císařem, kteří jej vydali světské moci k upálení na hranici. Páteř této knihy tvoří výklad o setkáních i střetech mezi arcibiskupem, univerzitními mistry a věřícími, pomocí něhož autor odhaluje náboženské kořeny střední Evropy.

Publikace vychází v ediční řadě Medievistika.