English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918–1939

Pejša, Robert

cena: 260 Kč

Monografie Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918–1939 přehodnocuje vnímání hlavních politických a kulturně-společenských tendencí...

Skejuš - Skejušané - Skejušan. Rusíni v Chomutově, původ, historie a současnost

Malinová, Irina - Otčenášek, Jaroslav - Lendělová, Věra

cena: 260 Kč

Interdisciplinární publikace Skejuš, Skejušané, Skejušan. Rusíni v Chomutově, původ, historie, současnost se věnuje tématu v...

Perifrastické konstrukce v portugalštině

Jindrová, Jaroslava

cena: 180 Kč

Cílem práce je podat přehled perifrastických konstrukcí s významem fázovosti v současné evropské portugalštině.
Při jejich klasifikaci...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Filologické studie 2016
E-KNIHA

Filologické studie 2016

kolektiv autorů, 

cena: 130 Kč

Monografie Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů si klade za cíl analyzovat vysokoškolskou výuku klíčových...

Detail knihy Inferences with Ignorance: Logics of Questions
E-KNIHA

Inferences with Ignorance: Logics of Questions

Peliš, Michal

cena: 210 Kč

Inferences with Ignorance focuses on two formal logic systems that employ the type of inferences in which questions are used in addition to...

Detail knihy Pavel z Tarsu a jeho svět
E-KNIHA

Pavel z Tarsu a jeho svět

Ryšková, Mireia

cena: 260 Kč

Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného...

V TISKU:

Detail knihy Kapitoly z dějin klasické anatomie I

Kapitoly z dějin klasické anatomie I

Doležal, Antonín a kol.

cena: 220 Kč

Anatomické poznatky se tvoří již přes 2000 let, publikace se zabývá antickými počátky oboru, sleduje klíčové osobnosti působící v Egyptě,...

Detail knihy Elektroencefalografické koreláty pohybového chování a výkonnostní zátěže

Elektroencefalografické koreláty pohybového chování a výkonnostní zátěže

Pánek, David

cena: 140 Kč

Tato práce se věnuje problematice vyhodnocení a interpretace změn elektrické aktivity mozku v průběhu prolongované fyzické aktivity. Práce...

Detail knihy Alois Richard Nykl Padesát let cest jazykozpytce a filosofa

Alois Richard Nykl Padesát let cest jazykozpytce a filosofa

Ženka, Josef (ed.)

cena: 450 Kč

Padesát let cest českého jazykozpytce a filosofa představuje první a jediný zcela dokončený díl pamětí českého Američana,...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám novinku edice Medievistika. Monografie Benátky a jejich impérium ve Středomoří podává na základě rozsáhlého studia archivních pramenů plastický a mimořádně detailní obraz středověkých obchodních poměrů v oblasti Středozemního moře.

"Profesor Bernard Doumerc je vedoucím katedry dějin na univerzitě v Toulouse a mezinárodně uznávaným odborníkem na kulturněhistorické dějiny Středomoří, křížových výprav a středověké Itálie. (…) (Tuto knihu) psal řadu let s cílem neoslovit tentokrát jen hlouček spřízněných odborníků, ale zpřístupnit vlastní pramenné bádání také širšímu okruhu vzdělaných zájemců, pro něž Benátky a jejich laguna jsou a nepochybně i v následujících desetiletích zůstanou kulturně-turistickým magnetem. Jako zkušený historik odpovídá postupně na základní otázku: jakými politickými a vojenskými prostředky dóžecí vláda rozšiřovala a upevňovala benátskou nadvládu nad teritoriem tak rozsáhlým, že můžeme hovořit (byť s trochou ahistorické nadsázky) o středověkém koloniálním impériu? Bernard Doumerc jako historický antropolog vyškolený francouzským proudem Annales nikdy neopomíjí lidský faktor: zdůrazňuje proto na konkrétních příkladech množství prolité krve a váhu zlata, které bylo napříč staletími třeba obětovat pro upevnění vlády Benátčanů nad geograficky a kulturně odlišnými teritorii."

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.