English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Bohumil Kafka. Příběh sochaře (1878-1942).

Wittlich, Petr

cena: 390 Kč

Monografie věnovaná Bohumilu Kafkovi (1878–1942)je pro porozumění dílu tohoto předního představitele českého figurálního sochařství první...

Pavel z Tarsu a jeho svět

Ryšková, Mireia

cena: 390 Kč

Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného...

La identidad cultural de los Nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan

Bernkopfová, Michala

cena: 290 Kč

Práce se zabývá problematikou kulturní identity etnických skupin v moderní společnosti Mexika, zkoumá její povahu a podstatu a hledá...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy La identidad cultural de los Nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan
E-KNIHA

La identidad cultural de los Nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan

Bernkopfová, Michala

cena: 170 Kč

Práce se zabývá problematikou kulturní identity etnických skupin v moderní společnosti Mexika, zkoumá její povahu a podstatu a hledá...

Detail knihy Nádoba plná řeči (Člověk, řeč a přirozený svět)
E-KNIHA

Nádoba plná řeči (Člověk, řeč a přirozený svět)

Vaňková, Irena

cena: 160 Kč

V centru knihy stojí pojem řeč. Oproti pojmu jazyka - systému, o nějž se opírá strukturalismus, a text, spojeného s komunikačně a...

V TISKU:

Detail knihy Co se chce říct mluvením

Co se chce říct mluvením

Bourdieu, Pierre

cena: 210 Kč

Kniha významného francouzského sociologa, jehož úvahy zásadním způsobem ovlivnily také estetiku, literární historii a řadu dalších oborů,...

Detail knihy Las relaciones checo-argentinas

Las relaciones checo-argentinas

Opatrný, Josef

cena: 330 Kč

Sedmatřicátý svazek Supplement Ibero-Americana Pragensia obsahuje příspěvky českých a argentinských autorů k problematice...

Detail knihy Praha  rudolfínská

Praha rudolfínská

Fučíková, Eliška

cena: 380 Kč

Praha rudolfínská přivádí čtenáře do časů vlády Rudolfa II. (1576-1611), kdy se Praha stává metropolí Svaté říše římské a pražský císařský...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

12. listopadu vychází novinka z edice Orální historie a soudobé dějiny.

Editoři Miroslav Vaněk a Lenka Krátká připravili kolektivní monografii s názvem Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace, která přibližuje osudy a vzpomínky mužů a žen vykonávajících několik zdánlivě "obyčejných" profesí. V podobě interpretačních studií kniha zachycuje zkušenosti příslušníků tzv. silových složek (armáda, bezpečnost/policie, hasiči), zaměstnanců (především žen) pracujících ve službách (pohostinství, maloobchod, zdravotnictví) i v tzv. svobodných profesích (zde na příkladu výtvarných umělců a umělkyň). Stranou nezůstali ani příslušníci hospodářského a dílem také kulturního managementu a v neposlední řadě ti, jejichž osudy jsou spojeny s agrárním sektorem a světem venkova.

Ukázku z knihy a rozhovor s jedním z editorů profesorem Miroslavem Vaňkem si můžete přečíst již nyní na našich facebookových stránkách.