English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Gollův styl

Pazderský, Roman

cena: 290 Kč

Uvedená kniha se věnuje stylu významného českého historika Jaroslava Golla (1846–1929). Metodologickým východiskem práce je pojetí analýzy...

Fighting Terrorism: Surveillance and Targeted Killing in Post-9/11 World

Krauzová, Tereza - Matějka, Stanislav

cena: 170 Kč

Válka proti teroru, jež byla zahájena teroristickými útoky 11. září, je vedena na americké půdě i v zahraničí. Vědomí hrozby a úsilí...

Jana z Arku

Beauneová, Colette

cena: 420 Kč

Důkladná znalost pramenů umožnila autorce vykreslit Janu z Arku s ohledem na dobové modely, jimiž se dívka sama řídila. Sleduje její osud...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Ethics, Life and Institutions. An Attempt at Practical Philosophy
E-KNIHA

Ethics, Life and Institutions. An Attempt at Practical Philosophy

Sokol, Jan

cena: 250 Kč

Výsledky moderní evoluční biologie naznačují, že mravnost v lidských společnostech není jen nějakou konvenční „nadstavbou“, nýbrž navazuje...

Detail knihy Z dějin české každodennosti. Život v 19. století
E-KNIHA

Z dějin české každodennosti. Život v 19. století

Lenderová, Milena a kol.

cena: 270 Kč

„Dlouhé“ 19. století, doba od konce 18. věku do vypuknutí první světové války, nebylo jen stoletím zrodu občanské společnosti, dobou...

Detail knihy Las relaciones entre Europa Cenral y América Latina. Contextos históricos
E-KNIHA

Las relaciones entre Europa Cenral y América Latina. Contextos históricos

Opatrný, Josef (ed.)

cena: 250 Kč

Publikace se zabývá vztahy mezi střední Evropou a Latinskou Amerikou. Autoři se zaměřují převážně na období dvacátého století, kdy se...

V TISKU:

Detail knihy Heterocosmica III. Fikční světy protomoderní české prózy

Heterocosmica III. Fikční světy protomoderní české prózy

Doležel, Lubomír

cena: 240 Kč

V roce 1998 vydal v americkém Baltimore žák profesora Havránka, soudobý pokračovatel českého strukturalismu Lubomír Doležel, dílo...

Detail knihy Na cestě k porozumění Orientu a Africe

Na cestě k porozumění Orientu a Africe

Kropáček, Luboš

cena: 350 Kč

Studie zařazené v této knize představují reprezentativní průřez mnohostranným dílem předního českého orientalisty Luboše Kropáčka. Časovým...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme vám výjimečnou publikaci o Janě z Arku.

Kniha francouzské profesorky Colette Beauneové sleduje Janin osud od narození až po rehabilitaci v roce 1456. Přibližuje, jakým způsobem Janu pravděpodobně vnímali její současníci, jak odpovídala jejich očekáváním a čím se vymykala. Zobrazuje tradiční představy o postavách panny, pastýřky i vyvoleného rytíře, a především ozřejmuje zdroje jejích politických sympatií i neotřesitelné věrnosti Karlovi VII. Výsledkem je komplexní pohled nejen na Janu z Arku, ale i na svět jejích současníků.

Vychází v edici Medievistika.