English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Čeština pod hákovým křížem

Velčovský, Václav

cena: 280 Kč

Jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale je chápán i jako jedno z kritérií národa. V politicky vypjatých časech se mluvčí upínají k...

Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby

Loužek, Marek

cena: 250 Kč

Evropská integrace není a priori nic dobrého ani špatného. Jde o výsledek střetávání různých zájmů. V posledních letech však nelze nevidět,...

Populismus v časech krize

Kubát, Michal - Mejstřík, Martin - Kocian, Jiří a kol.

cena: 260 Kč

Populismus se v posledních letech stal jedním z klíčových konceptů politiky. Zejména volby do Evropského parlamentu v květnu 2014 se staly...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Psychologické eseje z konce kariéry
E-KNIHA

Psychologické eseje z konce kariéry

Matějček, Zdeněk

cena: 150 Kč

Dotisk poslední knížky dětského psychologa Zdeňka Matějčka seznamuje s jeho názory, postřehy a stanovisky. Profesor Matějček čtenářům...

Detail knihy Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost
E-KNIHA

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Pospíšil, Ctirad V.

cena: 260 Kč

Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům...

Detail knihy Crossing Between Tradition and Modernity: Essays in Commemoriation of Milena Doležalová-Velingerová (1932-2012)
E-KNIHA

Crossing Between Tradition and Modernity: Essays in Commemoriation of Milena Doležalová-Velingerová (1932-2012)

Denton, Kirk A. (ed.)

cena: 320 Kč

Kniha "Crossing Between Tradition and Modernity" představuje soubor třinácti esejů k uctění památky Mileny Doleželové-Velingerové...

V TISKU:

KALENDÁŘ AKCÍ:

03.03.2017 10:00

Ostravský knižní veletrh 2017

Kde: Výstaviště Černá louka v Ostravě

I letos představíme v Ostravě naše knižní novinky. Mimo knížek jsme pro Vás na neděli od 10:00 připravili i setkání s autorkou publikace K hříchu i k modlitbě Milenou Lenderovou. Přijďte si poslechnout poutavé povídání o každodenních radostech i strastech ženy devatenáctého století na cestě za právem na slušné zacházení, soukromí, vzdělání, vlastní profesi a ekonomickou nezávislost.

Podrobné informace o veletrhu naleznete zde.

Těšíme se na Vás.

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám novinku edice Medievistika. Monografie Benátky a jejich impérium ve Středomoří podává na základě rozsáhlého studia archivních pramenů plastický a mimořádně detailní obraz středověkých obchodních poměrů v oblasti Středozemního moře.

"Profesor Bernard Doumerc je vedoucím katedry dějin na univerzitě v Toulouse a mezinárodně uznávaným odborníkem na kulturněhistorické dějiny Středomoří, křížových výprav a středověké Itálie. (…) (Tuto knihu) psal řadu let s cílem neoslovit tentokrát jen hlouček spřízněných odborníků, ale zpřístupnit vlastní pramenné bádání také širšímu okruhu vzdělaných zájemců, pro něž Benátky a jejich laguna jsou a nepochybně i v následujících desetiletích zůstanou kulturně-turistickým magnetem. Jako zkušený historik odpovídá postupně na základní otázku: jakými politickými a vojenskými prostředky dóžecí vláda rozšiřovala a upevňovala benátskou nadvládu nad teritoriem tak rozsáhlým, že můžeme hovořit (byť s trochou ahistorické nadsázky) o středověkém koloniálním impériu? Bernard Doumerc jako historický antropolog vyškolený francouzským proudem Annales nikdy neopomíjí lidský faktor: zdůrazňuje proto na konkrétních příkladech množství prolité krve a váhu zlata, které bylo napříč staletími třeba obětovat pro upevnění vlády Benátčanů nad geograficky a kulturně odlišnými teritorii."

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.